Urządzenia znajdujące się na bloku operacyjnym są istotnym źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), które mogą zaburzać pracę rozrusznika serca i kardiowertera-defibrylatora (ICD), powodując asystolię, bradykardię, hipotensję, nieadekwatne wyładowania ICD, a także (rzadko) uszkodzenie wszczepionego układu. Dla zapewnienia optymalnej opieki nad chorym z rozrusznikiem/ ICD konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad działania tych urządzeń.

Zapraszamy na sesję 9. „Choroby zakaźne", w ramach której prof. Miłosz Parczewski omawia aktualne zalecenia oraz kontrowersje w leczeniu COVID-19, prof. Wojciech Piotrowski, prof. Waldemar Banasiak i prof. Konrad Rejdak opowiadają o odległych następstwach płucnych, sercowo-naczyniowych i neurologicznych zakażenia SARS-CoV-2, a dr hab. Maciej Pastuszczak odpowiada na pytanie, co każdy internista powinien wiedzieć na temat kiły.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Partnerem serwisu jest