Grupy osób opisywanych jako współuzależnione nie należy traktować jako homogenicznej ze względów osobowościowych, swoistych potrzeb i motywacji do pomagania, znajomości problematyki uzależnień, świadomości występujących problemów czy stopnia bliskości. Łączy je głównie fakt, że bliska osoba pije, bierze lub demonstruje jakieś kompulsywne zachowania, a liczne próby zmiany tej sytuacji okazały się nieudane.