Biorąc pod uwagę fakt, że alkohol jest najczęściej przyjmowaną substancją psychoaktywną zarówno w Europie, jak i w USA, należy uważniej przyjrzeć się osobom starszym – populacji, która nagminnie jest pomijana w rozważaniach na temat „problemu alkoholowego”. Najczęstszą granicą wiekową stosowaną dla określenia grupy senioralnej jest 65. rok życia i niniejszy artykuł dotyczy właśnie pacjentów „65+”.