Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinaru dla lekarzy POZ poświęconego rozpowszechnieniu depresji przed pandemią i w trakcie jej trwania. Eksperci wyjaśnią, czy COVID-19 może być czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji, omówią zasady diagnostyki i leczenia depresji online, wymienią objawy psychopatologiczne i neuropsychiatryczne po zakażeniu COVID-19 oraz przedstawią zastosowanie leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z chorobami somatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.

Skuteczna farmakoterapia powinna trwać jeszcze długo po osiągnięciu remisji objawów. W przypadku przedwczesnego zaprzestania przyjmowania LPD dochodzi do istotnego zwiększenia ryzyka nawrotu choroby. W celu poprawy adherencji i optymalizacji wyników stosowanego leczenia już w momencie włączania terapii konieczne jest przeprowadzenie psychoedukacji chorego oraz ponawianie jej podczas późniejszych wizyt.