Farmakoterapia stanowi podstawową formę leczenia cierpiących na schizofrenię, a przyjmowanie LPP zgodnie z zaleceniami lekarza pozwala ograniczyć ryzyko nawrotów choroby, wynikających z nich hospitalizacji, utrzymywania się opornych na leczenie objawów resztkowych i następczego obniżenia poziomu funkcjonowania i jakości życia pacjentów. W niniejszej pracy omówiono ogólny profil działań niepożądanych i bezpieczeństwo metaboliczne terapii lurasidonem u cierpiących na tę chorobę.