Ostre rozlane zapalenie ucha zewnętrznego jest stosunkowo często występującą chorobą. Około 10% populacji przynajmniej raz w życiu na nią choruje. Szczyt zachorowań obserwuje się w wieku dziecięcym, między 5. a 14. rokiem życia, z czego większość (80%) z nich przypada na miesiące letnie ze względu na zwiększoną częstość korzystania z otwartych kąpielisk wodnych i wyższą temperaturę otoczenia.