Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Płynoterapia powinna być prowadzona z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań oraz działań niepożądanych. Zaawansowaną płynoterapię umożliwia na każdym oddziale internistycznym powszechny dostęp do USG oraz innych technik diagnostycznych. Jakimi metodami monitorowania płynoterapii dysponujemy? Jak leczyć płynami w przypadku ostrej niewydolności nerek? Kiedy zastosować płyny, a kiedy aminy katecholowe? Jaki płyn wybrać w razie zaburzeń elektrolitowych? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w trakcie webinarium z udziałem ekspertów: prof. Agnieszki Tycińskiej i prof. Tomasza Stompóra.

Czy dożylne leczenie płynami prowadzone z wykorzystaniem zbilansowanych krystaloidów w porównaniu z zastosowaniem 0,9% roztworu chlorku sodu zmniejszało ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u dorosłych hospitalizowanych na OIT? Wyniki opublikowanego w styczniu 2022 roku na łamach „The New England Journal of Medicine” badania PLUS.