Sztuczna inteligencja w kobiecych rękach

27.04.2021
PG

Doktorantka Agnieszka Mikołajczyk z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prowadzi badania na algorytmach AI i ich objaśnialności (ang. Explainable AI). Jest pomysłodawczynią i projektantką aplikacji, która zainstalowana na telefonie komórkowym może diagnozować znamiona skórne pod kątem zmian nowotworowych.

Już na studiach inżynierskich wiedziała, że swoją pracę naukową chce związać z tematyką społeczną. Tematem jej pracy inżynierskiej było badanie diagnozowanie znamion skórnych. W ten sposób powstał algorytm oraz aplikacja, wspomagana sztuczną inteligencją, którą można zainstalować na zwykłym komputerze Pomysł okazał się innowacyjny, a praca inżynierska została nagrodzona w konkursie „Młodzi Innowacyjni” organizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Algorytm sztucznej inteligencji zastosowany w aplikacji był udoskonalany przez młodą badaczkę w czasie studiów II stopnia – ulepszała ona aplikację i rozszerzała bazę danych, prezentując obiecujące wyniki w pracy magisterskiej, która również została nagrodzona w konkursach „Młodzi Innowacyjni” oraz w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego.

Podczas studiów doktoranckich Agnieszka Mikołajczyk skupiła się na tzw. „deep learningu”, czyli uczeniu głębokim. Celem tych badań jest jak najbardziej skuteczny rozwój sieci neuronowych w algorytmach. Poprawnie wytrenowana sieć potrafi kojarzyć nabytą wiedzę i wykazać oczekiwane rezultaty w analizie dostarczanych danych.

– Początkowo zaczęłam pracować nad metodami augmentacji danych – mówi doktorantka – czyli najprościej mówiąc, sztucznym zwiększaniu ich ilości. Dane medyczne, które są danymi wrażliwymi, są zawsze trudne do pozyskania, zwłaszcza, jeśli poszukujemy danych od pacjentów chorych. Dzięki zastosowaniu metody fotorealistycznego transferu stylu (ang. Style Transfer) uzyskałam 120 tysięcy nowych zdjęć zmian skórnych. Deep learning, który jest podkategorią uczenia maszynowego, polega na odpowiednim tworzeniu i trenowaniu sieci neruonowych, w taki sposób by samodzielnie na podstawie dostępnych danych generowały żądane predykcje. W tym przypadku, na podstawie zdjęć zmian skórnych, umiała rozpoznać, czy dane znamię jest złośliwe czy łagodne.

strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

Bez Krawata - Rozmowy o chorobach skóry 2021 11-12.06.2021 r.

IV Konferencja Akademii Dermatoskopii 18-19.06.2021 r.

American Academy of Dermatology Summer Meeting 05-08.08.2021 r.

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021 r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021 r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021 r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021 r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.