Nowe informacje na temat ochrony skóry przed zanieczyszczeniami powietrza

06.05.2021
© Unia Europejska, 1994–2021
CORDIS, cordis.europa.eu

Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie nie tylko na serce i płuca – szkodzi też skórze. Aby lepiej zbadać to zagadnienie, trzy badaczki z różnych krajów Europy zajęły się badaniem szkodliwego wpływu różnych rodzajów zanieczyszczeń powietrza na skórę człowieka i sposobów na lepszą ochronę cery.

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ponad 85% Europejczyków mieszkających w miastach narażonych jest na poziomy zanieczyszczeń powietrza, które Światowa Organizacja Zdrowia uważa za szkodliwe. Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na układy oddechowy i krwionośny człowieka jest dobrze udokumentowany. Nowe dowody wskazują, że oddziałują one negatywnie także na największy narząd ludzkiego ciała – skórę.

Ma ona powierzchnię prawie dwóch metrów kwadratowych, a jej zadaniem jest ochrona organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Jej możliwości w tym zakresie nie są jednak nieskończone. „Gdy poziom narażenia na stresory środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza, przekracza naturalne zdolności ochronne skóry, pojawiają się problemy”, mówi Marc Eeman, naukowiec pracujący w firmie Dow Silicones Belgium.

Korzystając ze wsparcia finansowanego ze środków UE projektu CITYCARE (Impact of air pollutants on cutaneous responses in both healthy and compromised skin barrier, and innovative solutions to protect skin against urban pollution), Eeman kieruje grupą trzech doktorantek badających wpływ zanieczyszczenia powietrza na skórę oraz szukających sposobów na jej lepszą ochronę.

„Projekt CITYCARE stanowi część sieci szkoleń innowacyjnych realizowaną dzięki wsparciu finansowemu działań „Maria Skłodowska-Curie” i ma zapewnić szkolenie i wsparcie trzem europejskim badaczkom na wczesnym etapie kariery”, dodaje Eeman. „Wykorzystując zasoby wiedzy dwóch uznanych uczelni badawczych i jednego wiodącego podmiotu przemysłowego, znacznie poszerzyliśmy wiedzę naukową na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na skórę”.

Realizacja projektu rozpoczęła się od sześciomiesięcznego pobytu trzech doktorantek w laboratorium firmy Dow w Seneffe w Belgii. Zajmowały się tam przygotowaniem trójwymiarowego modelu stanowiącego odwzorowanie skóry, który posłużył jako główne narzędzie do oceny skutków oddziaływania różnych stresorów środowiskowych na tkankę skórną.

strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

Bez Krawata - Rozmowy o chorobach skóry 2021 11-12.06.2021 r.

IV Konferencja Akademii Dermatoskopii 18-19.06.2021 r.

American Academy of Dermatology Summer Meeting 05-08.08.2021 r.

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021 r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021 r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021 r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021 r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.