Zaburzenia snu a łuszczyca

22.04.2022
UMB

Sen i skóra są ze sobą powiązane obukierunkowo. Skóra pełni funkcję termoregulacyjną i kontroluje temperaturę głęboką ciała, więc pośrednio wpływa na przebieg snu. Obserwowana jest również zależność odwrotna – zaburzenia snu u pacjentów z chorobami skóry mogą wpływać na jakość życia pacjentów, ich stan psychiczny i zaostrzać zmiany skórne – informuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Łuszczyca jest przewlekłą, autoimmunologiczną, zapalną chorobą skóry, którą charakteryzuje obecność zmian rumieniowo-grudkowych ze złuszczaniem. Wykwitom może towarzyszyć pieczenie, świąd, a nawet ból. Ponadto, nieestetyczny wygląd zmian może powodować obniżenie nastroju pacjentów, wzmagać stres oraz prowadzić do rozwoju zaburzeń depresyjnych. Wszystko to powoduje, iż u pacjentów z łuszczycą istnieje zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju bezsenności. Silne powiązania łuszczycy z zespołem metabolicznym predysponują takich pacjentów do rozwoju obturacyjnego zespołu bezdechu sennego (OSAS). Ponadto, zespół niespokojnych nóg (RLS) częściej obserwowany jest u pacjentów z chorobami o podłożu autoimmunologicznym lub zapalnym – takim, jakie postulowane jest w łuszczycy – toteż pacjenci chorzy na łuszczycę potencjalnie mogliby znajdować się w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju RLS.

Głównym celem badania była ocena częstości występowania oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń snu wśród 60 pacjentów z zaostrzeniem łuszczycy plackowatej. Grupę kontrolną stanowiło 40 osób bez chorób skóry, dobranych do grupy badanej pod względem płci i wieku. Jakość snu oceniano za pomocą wskaźnika jakości snu Pittsburgh (PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index), ryzyko OSAS z wykorzystaniem STOP BANG (Snoring, Tired, Observed, Pressure, BMI, Age>50 years, Neck size, Gender – male), a występowanie RLS na podstawie kryteriów Międzynarodowej Grupy Badawczej RLS i skali nasilenia RLS. Dokonano oceny nasilenia zmian skórnych wg PASI (Psoriasis Activity and Severity Index). Przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników, uwzględniając w analizach dane demograficzne, kliniczne i laboratoryjne.

Zaburzenia snu są kluczowymi schorzeniami współwystępującymi z łuszczycą, gdyż są zarówno ich mediatorem, jak i skutkiem. Wykazano, iż chorzy na łuszczycę mają znamiennie gorszą jakość snu i deficyt energii do wykonywania codziennych czynności oraz częściej przyjmują leki nasenne. Ponadto mają istotnie wyższe ryzyko zachorowania na OSAS, które rośnie wraz z czasem trwania choroby, wiekiem i BMI. U chorych z łuszczycą nasilenie objawów RLS jest znamiennie większe niż u osób bez chorób skóry, co może świadczyć o jej negatywnym wpływie na przebieg RLS. Wskaźnik nasilenia łuszczycy PASI nie powinien służyć jako czynnik prognostyczny zaburzeń snu u pacjentów z łuszczycą. Wybór konkretnego leku w klasycznej terapii systemowej łuszczycy wydaje się nie mieć znamiennego wpływu na jakość snu i nasilenie objawów RLS. Wskazane jest więc uwzględnienie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń snu u chorych z łuszczycą w rekomendacjach diagnostyczno-terapeutycznych i praktyce klinicznej.

Więcej: The Assessment of Risk and Predictors of Sleep Disorders in Patients with Psoriasis—A Questionnaire-Based Cross-Sectional Analysis

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.