Prof. Roman Nowicki wyróżniony

17.01.2023
GUMed

Profesor Roman Nowicki, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został laureatem tegorocznej nagrody Sopocka Muza w dziedzinie nauki. Wyróżnienie wręczono 14 stycznia 2023 r. w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Laudację na cześć prof. Nowickiego wygłosiła dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed.

Sopocka Muza przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Sopotu od 1974 r. w uznaniu zasług na polu nauki, kultury i sztuki oraz dla najlepszych młodych twórców. Prof. Roman Nowicki został nią uhonorowany za swój wkład w rozwój badań w zakresie chorób skórnych i wenerycznych, a także alergologii. Dzięki pionierskim, szczegółowym badaniom mykologicznym, przeprowadzonym wśród pracowników dużych zakładów pracy makroregionu gdańskiego oraz badaniom aktywności enzymatycznej dermatofitów, uzyskano obraz epidemiologiczny flory mykologicznej i zakażeń grzybiczych w regionie, a prof. Nowicki stał się osobą znaną w kraju i za granicą.

Życie naukowe i zawodowe prof. Nowickiego od 1982 r. jest związane z losami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym przeszedł wszystkie ścieżki kariery – od asystenta, adiunkta, po stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Przez 6 lat (2006–2012) pełnił nawet obowiązki rzecznika prasowego Uczelni.

Jest redaktorem i współautorem 6 monografii i podręcznika zatytułowanego „Dermatologia i choroby przenoszone drogą płciową”. Pod redakcją prof. Nowickiego w 2019 r. opracowano i opublikowano pierwsze polskie interdyscyplinarne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia atopowego zapalenia skóry, a rok później – polskie rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego oraz interdyscyplinarne zalecenia stosowania leków biologicznych u pacjentów z AZS.

Poza działalnością badawczą prof. Nowicki czynnie zajmuje się działalnością dydaktyczną związaną z kształceniem studentów Wydziału Lekarskiego GUMed, a w kierowanej przez niego Klinice prowadzone są szkolenia specjalizacyjne z zakresu chorób skóry wieku dziecięcego, alergicznych chorób skóry i mykologii lekarskiej dla dermatologów, pediatrów, alergologów, mikrobiologów, lekarzy chorób zakaźnych i farmakologów.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych, piastuje również ważne funkcje w polskich towarzystwach naukowych, w tym m.in. jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, był wiceprzewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w latach 2004–2006, od 2014 r. przewodniczy Oddziałowi Morskiemu i pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Alergologicznej tego Towarzystwa.

Z inicjatywy prof. Nowickiego organizowana jest Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii, której 19. edycja odbędzie się w dniach 10–12 lutego 2023 r. w Gdyni. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.