5-punktowa ocena trichoskopowa w chorobach przebiegających z utratą włosów

18.05.2021
Omówienie artykułu: Five-point trichoscopy to diagnose and assess treatment response in hair loss disorders.
Jayasree P. i wsp.
J. Am. Acad Dermatol. 2021; 84(1): e27-e28.

Opracowała: lek. Karina Polak

Nie ustalono dotychczas jednolitych, standardowych punktów oceny podczas badania trichoskopowego owłosionej skóry głowy. Powoduje to trudności w porównywaniu kolejnych analiz wykonywanych celem monitorowania i oceny efektów leczenia chorób przebiegających z utratą włosów.

Autorzy artykułu zaproponowali prosty, powtarzalny system 5-punktowej oceny trichoskopowej owłosionej skóry głowy, pozwalający ujednolicić miejsca analizy podczas kolejnych badań. Pola ustalono, wykorzystując anatomiczne punkty orientacyjne stosowane przy wyznaczaniu linii owłosienia podczas planowania przeszczepienia włosów. Proponowana metoda obejmuje ocenę trichoskopową następujących punktów:
1. Punkt F (ang. frontal – czołowy) – umiejscowiony w linii pośrodkowej ciała, 10 cm nad środkiem gładzizny.
2. Punkt RT (ang. right temporal – prawy skroniowy) – umiejscowiony 10 cm nad prawym punktem przedusznym (prawy punkt przeduszny jest położony na przebiegu łuku jarzmowego, zlokalizowany bezpośrednio przed górną krawędzią prawego skrawka ucha).
3. Punkt LT (ang. left temporal – lewy skroniowy) – umiejscowiony 10 cm nad lewym punktem przedusznym (lewy punkt przeduszny jest położony na przebiegu łuku jarzmowego, zlokalizowany bezpośrednio przed górną krawędzią lewego skrawka ucha).
4. Punkt V (ang. vertex – szczyt głowy) – umiejscowiony na przecięciu linii przechodzącej przez środki otworów kanałów słuchowych zewnętrznych w płaszczyźnie czołowej i linii wyznaczającej pośrodkową, pionową oś płaszczyzny strzałkowej.
5. Punkt O (ang. occipital – potyliczny) – umiejscowiony 3 cm nad guzowatością potyliczną zewnętrzną w linii pośrodkowej ciała.

Ocena trichoskopowa wymienionych punktów i bezpośrednio przylegających obszarów pozwala na ogólną ocenę stanu skóry głowy, umożliwiając wczesną identyfikację wzorców charakterystycznych dla poszczególnych typów łysienia i cech chorób przebiegających z rozlaną utratą włosów.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.