Czy leczenie biologiczne ŁZS zwiększa ryzyko zakażeń oportunistycznych?

29.03.2023
Opracowanie artykułu: The incidence of opportunistic infections in patients with psoriatic arthritis treated with biologic and targeted synthetic agents: A systematic review and meta-analysis.
Vassilopoulos A., Shehadeh F., Benitez G. i wsp.
Front Pharmacol. 2022 Oct 5; 13 992713. doi: 10.3389/fphar.2022.992713.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.