Zasady refundowania surowców farmaceutycznych w lekach recepturowych

02.02.2022
dr n. farm. Bożena Grimling

Pytanie nadesłane do Redakcji:

Czy maści recepturowe, w których skład wchodzą substancje określane jako „surowce farmaceutyczne”, zawsze podlegają refundacji? Proszę o przytoczenie ew. listy surowców, które podlegają refundacji.

Odpowiedziała

dr n. farm. Bożena Grimling
Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierując się podstawą prawną dotyczącą realizacji recepty na lek recepturowy należy powołać się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz na art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 2211, z późn. zm. 2.). Zgodnie z §4. 1. Lek recepturowy sporządza się na podstawie recepty. Osoba sporządzająca lek recepturowy stosuje:

Ustawa Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 maja 2011 r. art. 6 ust. 5 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 345 t. j.) stanowi, że:

Z powyższych przepisów wynika, że lek recepturowy może zostać wydany z apteki za odpłatnością ryczałtową wtedy, gdy sporządzony został z: surowców farmaceutycznych lub/i leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją. Dawka postaci farmaceutycznej wykonywanego leku gotowego w leku recepturowym nie może być równa lub wyższa niż najmniejsza dawka postaci farmaceutycznej stałej doustnego leku gotowego, z którego sporządza się lek recepturowy. Aktualne przepisy dopuszczają refundowane leki gotowe, niezależnie od poziomu odpłatności i zakresu wskazań refundowanych. Jeżeli lek gotowy, wchodzący w skład leku recepturowego nie występuje w postaci surowca farmaceutycznego i jeżeli jako lek gotowy nie jest umieszczony w wykazie leków refundowanych, opublikowanym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wówczas wydaje się lek recepturowy ze 100% odpłatnością.

Jako przykład posłużę się lekiem recepturowym zawierającym metamizol. Żaden lek gotowy w postaci stałej doustnej, zawierający metamizol, nie jest lekiem obecnie objęty refundacją. W związku z tym użycie leku gotowego z pyralginą do wykonania leku recepturowego nie będzie skutkowało możliwością refundacji tego leku recepturowego. Metamizol jest jednak surowcem farmaceutycznym i jeżeli do wykonania leku recepturowego użyty zostanie surowiec farmaceutyczny, to lek recepturowy będzie podlegać refundacji ze środków publicznych.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.