Czy leczenie trądziku izotretynoiną zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe?

17.05.2021
Omówienie artykułu: Isotretinoin and Risk of Cardiovascular Events in Adults with Acne: A Population-based Retrospective Cohort Study
Ghanshani S. i wsp.
Am. J. Clin. Dermatol., 2021; 22 (2): 267–274. doi: 10.1007/s40257-020-00568-2. PMID: 33180242

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: CI – przedział ufności

Izotretynoina jest lekiem wykazującym silne działanie teratogenne. Wśród jej działań niepożądanych odnotowano także zwiększone ryzyko występowania podrażnień skóry, zapalenia czerwieni wargowej, nadwrażliwości na promieniowanie UV, bólów stawów, hipertriglicerydemii, depresji, nieswoistych zapaleń jelit, zapalenia trzustki, hepatotoksyczności.

Celem badania, którego wyniki opublikowano w „American Journal of Clinical Dermatology”, była ocena zależności między stosowaniem doustnej izotretynoiny a ryzykiem sercowo-naczyniowym u dorosłych osób z trądzikiem.

Korzystając z danych populacyjnych dostępnych w rejestrze Kaiser Permanente Southern California (KPSC) Health System, przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe dorosłych osób (w wieku >18 lat) z rozpoznaniem trądziku.

Głównym złożonym punktem końcowym ocenianym w badaniu były: hospitalizacja z powodu zawału serca, przewlekłej niewydolności serca, zgon. Dodatkowe punkty końcowe obejmowały: hospitalizację z powodu zawału serca, przewlekłej niewydolności serca, migotania przedsionków, częstoskurczu komorowego, zgon (niezależnie od przyczyny). Jako zmienne towarzyszące uwzględniono wiek, płeć, rasę/pochodzenie etniczne, choroby współistniejące, czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, stosowanie leków kardiologicznych.

W celu ustalenia częstości występowania punktów końcowych przeanalizowano dokumentację medyczną osób, u których w latach 2009–2018 postawiono rozpoznanie trądziku według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9 oraz ICD-10, Zidentyfikowano 115 266 pacjentów z trądzikiem. W obrębie analizowanej populacji wyróżniono kohortę pacjentów leczonych ogólnie izotretynoiną, dla której za pomocą odpowiedniej metody statystycznej (propensity-score matching; z uwzględnieniem wieku, płci, rasy/przynależności etnicznej, rocznego dochodu, rodzaju ubezpieczenia, chorób współistniejących oraz stale przyjmowanych leków) dobrano grupę kontrolną. Obie grupy liczyły po 11 942 pacjentów.

strona 1 z 2

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Konferencje i szkolenia dermatologiczne

Bez Krawata - Rozmowy o chorobach skóry 2021 11-12.06.2021 r.

IV Konferencja Akademii Dermatoskopii 18-19.06.2021 r.

American Academy of Dermatology Summer Meeting 05-08.08.2021 r.

EADV’s 30th Anniversary Congress 29.09-02.10.2021 r.

WAWDERM 2021 Warszawskie Dni Dermatologiczne 14-16.10.2021 r.

11th World Congress on Itch (WCI) 22-23.10.2021 r.

11. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.11.2021 r.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.