Wpływ palenia tytoniu na trądzik różowaty

09.11.2021
Omówienie artykułu: Association between rosacea and smoking: A systematic review and meta-analysis.
Yuan X., Yin D.
Dermatol. Ther. 2021; 34(2):e14747.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: OR – odds ratio, iloraz szans; CI – confidence interval, przedział ufności; p – poziom istotności statystycznej.

Trądzik różowaty jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry twarzy, obejmującą jej środkową część. Charakteryzuje go występowanie rumienia i teleangiektazji, a w niektórych postaciach także zmian grudkowo-krostkowych lub przerostu gruczołów łojowych. Etiologia choroby nie została dotychczas w pełni wyjaśniona, jednak uważa się, że u jej podłoża leżą czynniki immunologiczne oraz zaburzenia naczynioruchowe; zaobserwowano także związek między występowaniem zmian skórnych a narażeniem na promieniowanie UV, wysoką temperaturę, silne emocje, spożycie ostrych potraw oraz alkoholu.

Nikotyna wykazuje efekt wazokonstrykcyjny oraz może nasilać angiogenezę; palenie tytoniu promuje degradację kolagenu i elastyny w skórze oraz działa immunosupresyjnie. W związku z tymi doniesieniami, celem badaczy z Uniwersytetu Medycznego Guizhou w Chinach była analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie trądziku różowatego.

Do przeglądu systematycznego z metaanalizą zakwalifikowano wyłącznie badania kliniczno-kontrolne, których wyniki opublikowano w bazach Web of Science, PubMed, Cochrane Library, Embase do 15 października 2020 r. Wyszukiwanie prowadzono według słów kluczowych „trądzik różowaty”, „tytoń”, „papieros”, „palić”, „kliniczno-kontrolne”. Po ocenie znalezionych artykułów przez dwóch niezależnych badaczy pod względem kryteriów kwalifikacji, ostatecznie w analizie uwzględniono 12 prac, obejmujących 54 132 osób z trądzikiem różowatym oraz 80 156 osób w grupach kontrolnych. Palenie tytoniu deklarowało 34,8% pacjentów z trądzikiem różowatym oraz 28,2% osób w grupach kontrolnych. Dane pochodziły z Azji (7 badań), Europy (4 badania) oraz Ameryki Północnej (1 badanie); w ich analizie wykorzystano model efektów losowych.

Nie wykazano, aby palenie tytoniu zwiększało ryzyko występowania trądziku różowatego (OR=1,22; 95%CI: 0,98-1,52; p=0,082). Analizując dane w obrębie podgrup stwierdzono, że ryzyko rozwoju choroby u aktywnych palaczy jest mniejsze od ogólnego (OR=0,54; 95%CI: 0,41–0,72; p=0,000), jednak u osób, które zaprzestały palenia, zwiększa się względem populacji (OR=1,84; 95%CI: 1,38–2,47; p=0,000). U palaczy częściej występuje typ grudkowo-krostkowy (OR=2,33, 95%CI: 1,06-5,14; p=0,036) oraz przerostowy (OR=4,37; 95%CI: 1,21-15,79; p=0,024) trądziku różowatego.

Wnioski

  • Palenie tytoniu nie zwiększa ryzyka występowania trądziku różowatego, jednak u byłych palaczy ryzyko rozwoju choroby jest większe od populacyjnego.
  • U palaczy częściej obserwuje się typ grudkowo-krostkowy oraz przerostowy trądziku różowatego.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.