Częstotliwość zabiegów z użyciem PDL a skuteczność leczenia malformacji kapilarnych

06.06.2022
Omówienie artykułu: Does interval time between pulsed dye laser treatments for port-wine stains influence outcome? A systematic review and meta-analysis.
Snast I., Lapidoth M., Kaftory R. i wsp.
Lasers Med Sci. 2021; 36(9): 1909–1916. doi: 10.1007/s10103-021-03264-7. Epub 2021 Feb 13.

Skróty: PDL – pulsed dye laser, pulsacyjny laser barwnikowy; Nd:Yag – neodymium-doped yttrium aluminum garnet, laser neodymowo-yagowy; 75 IR – 75% improvement rate, redukcja zmiany przynajmniej o 75%; p – parametr istotności statystycznej; CI – confidence interval, przedział ufności.

Opracowała: lek. Karina Polak

Malformacje kapilarne stanowią jedną z najczęstszych malformacji naczyniowych dotyczących skóry. Występują z jednakową częstością (ok. 0,3–0,5% noworodków) zarówno u chłopców, jak i dziewczynek, najczęściej lokalizują się w obrębie twarzy, szyi, błony śluzowej jamy ustnej. Wśród metod leczenia wymienia się m.in. laseroterapię z użyciem lasera PDL (pulsed dye laser – pulsacyjny laser barwnikowy) lub Nd:Yag (neodymium-doped yttrium aluminum garnet – laser neodymowo-yagowy). Leczenie przeprowadza się zazwyczaj w formie kilku zabiegów w określonych odstępach czasowych. Celem autorów przeglądu systematycznego z metaanalizą było ustalenie, czy czas pomiędzy poszczególnymi zabiegami leczenia malformacji kapilarnych z wykorzystaniem PDL ma wpływ na ostateczny efekt terapii.

Przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed, Google Scholar, Science Direct, rejestrze badań klinicznych U.S. National Institutes of Health, Cochrane Central Register of Controlled Trials oraz Cochrane Database of Systematic Reviews, obejmujące artykuły anglojęzyczne opublikowane do 30. września 2019 r. Wśród kryteriów włączenia do przeglądu wymieniono badania oryginalne dotyczące osób z rozpoznaniem klinicznym malformacji włosowatych niezależnie od ich wieku oraz płci; z przeglądu wykluczono prace zawierające opisy mniej niż pięciu przypadków, badania niezawierające opisu wyniku leczenia lub danych na temat odstępów czasowych między zabiegami, badania zawierające opis leczenia mniej niż trzema sesjami zabiegowymi, a także badania, w których stosowano poza PDL inne metody terapii (w tym inny rodzaj lasera). W ostatecznej analizie uwzględniono 34 spośród 1221 wyników wyszukiwania, zawierających dane na temat 3777 pacjentów, mających łącznie 3844 malformacje. Średni wiek pacjentów w poszczególnych badaniach wynosił od 0,2 roku do 49 lat; w zależności od okresu czasowego badania zawierały dane na temat laserów wykorzystujących światło o długości 577 nm (do 1991 r.), 577 do 585 nm (od 1991 r. do 2009 r.) oraz wyłącznie 595 nm (od 2009 r.). Średni odstęp między zabiegami wynosił od 14 do 120 dni (średnio 49), a łączna liczba zabiegów podczas całej terapii – od 3 do 14 zabiegów (średnio 7). W analizie końcowej uwzględniono osiągnięcie wartości 75IR (75% improvement rate – redukcja zmiany przynajmniej o 75%).

Nie wykazano, aby odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi zabiegami miał wpływ na efekt leczenia. Czynnikami sprzyjającymi osiągnięciu IR75 był jasny fototyp skóry (p=0,04; 75 IR=53%; 95% CI: 36–70%), malformacje kapilarne zlokalizowane w obrębie skóry twarzy i szyi (p=0,01; 75 IR=40%; 95% CI: 31–50%) oraz wiek <1. roku życia (p=0,008; 75 IR=58%; 95% CI: 40–74%). W łącznym zestawieniu 75 IR udało się osiągnąć u 37% pacjentów (95% CI: 29–45%; I2 = 95%).

Wnioski

  • Odstęp między poszczególnymi zabiegami laseroterapii PDL nie ma wpływu na skuteczność leczenia.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.