Jakie badania należy zalecić przed rozpoczęciem leczenia izotretynoiną?

23.06.2022
Omówienie artykułu: Acne vulgaris: pathogenesis and treatment. Consensus of the Polish Dermatological Society.
Szepietowski J., Kapińska-Mrowiecka M., Kaszuba A. i wsp.
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny. 2012; 99(6): 649–673.

Opracowała: lek. Karina Polak

Izotretynoina należy do grupy retinoidów III generacji. Stosowana doustnie, zajmuje ważne miejsce w terapii trądziku. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, pacjentowi przed rozpoczęciem terapii należy zalecić wykonanie następujących badań

Tabela 1.
Badania obligatoryjne Badania zalecane w sytuacjach szczególnych
1. Lipidogram: stężenie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, triglicerydów w surowicy
2. Aktywność aminotransferaz w surowicy
3. Morfologia z rozmazem
4. W przypadku kobiet: wiarygodne wykluczenie ciąży (test ciążowy w moczu lub surowicy)
Osoby z podejrzeniem lub rozpoznaniem cukrzycy: stężenie glukozy w surowicy

Wczesne rozpoczęcie leczenia u osoby z niskim wzrostem, osoby leczone z powodu niskiego wzrostu aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy

Osoby aktywnie uprawiające sport: stężenie kinazy kreatynowej w surowicy

Wnioski

  • Badania należy powtórzyć po 1 miesiącu od rozpoczęcia terapii, następnie w przypadku braku istotnych odchyleń co 3 miesiące
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.