mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
alt

warsztaty dla lekarzy wszystkich specjalizacji
27 maja 2023

O medycynie narracyjnej można mówić jako o metodzie praktyki klinicznej będącej próbą odpowiedzi na deficyty współczesnej – biologicznie zorientowanej – medycyny. Dzięki niej pracownicy opieki zdrowotnej mogą wypracować dla siebie elastyczny zestaw narzędzi wspomagających uważne prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Medycyna narracyjna, bazując na dorobku nauk humanistycznych i społecznych, umożliwia rozpoznawanie znaczących elementów tego procesu oraz postępowanie zgodnie z celem określonym wspólnie przez klinicystę i pacjenta.

W trakcie warsztatów można przekonać się, jak bardzo przydatne w codziennej praktyce są narzędzia współczesnej humanistyki, takie jak uważność i refleksyjność. Postawa uważności daje możliwość dostrzegania tego, co ważne, choć niekoniecznie pierwszoplanowe. Z kolei refleksyjna praktyka chroni przed postępowaniem według utartych schematów, pozwalając tym samym na bardziej zindywidualizowane podejście do leczenia.


Uważność i refleksyjność

Codzienne doświadczenie wszystkich lekarek i lekarzy (a także innych osób zaangażowanych w ochronę zdrowia) to słuchanie opowieści pacjentów, a – jak pokazuje praktyka – spotkania kliniczne postrzegane są nie tylko przez pryzmat trafnej diagnozy, lecz również wzajemnego zrozumienia. Kontakt z pacjentem jest wielowymiarowym wydarzeniem, w którym nietrudno o przeoczenie istotnych aspektów doświadczenia choroby. W trakcie warsztatów postaramy się pokazać, jak narzędzia współczesnej humanistyki, takie jak uważność i refleksyjność, mogą wspierać poszczególne osoby w ich wymagającej pracy. Postawa uważności pozwala dostrzec, co ważne, choć niekoniecznie pierwszoplanowe. Z kolei refleksyjna praktyka zabezpiecza przed popadaniem w schematy, pozwalając tym samym na bardziej zindywidualizowane podejście do procesu leczenia.

Program warsztatów

6 punktów edukacyjnych

sobota, 27 maja

9.00-9.30

Rejestracja

9.30-10.00

Wprowadzenie, powitanie i zapoznanie się uczestników

10.00-10.15

Przerwa kawowa

10.15–11.30

Sesja narracyjna I

11.30–12.00

Przerwa kawowa

12.00–12.45

Seminarium I – Uważne czytanie: choroba jako literatura

12.45–13.15

Przerwa kawowa

13.15–14.15

Sesja narracyjna II

14.15–15.15

Przerwa obiadowa

15.15–16.00

Seminarium II – Refleksyjna praktyka: narzędzia antropologiczne w gabinecie

16.00–16.30

Przerwa kawowa

16.30–17.30

Sesja narracyjna III

17.35–17.45

Zakończenie warsztatów

Prowadzący

dr n. hum. Iwona Boruszkowska
Badaczka kulturowych reprezentacji choroby; literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, teoretyczka literatury; wykładowczyni akademicka i adiunkta w Katedrze Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński. Autorka książki „Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice” (WUJ, Kraków 2016), monografii „Sygnatury choroby. Literatura defektu w ukraińskim modernizmie” (IBL, Warszawa 2018) oraz – wraz z Michaliną Kmiecik – książki „Style zachowań awangardowych. Przypadek Polski” (WUJ, Kraków 2022). Redaktorka naukowa serii „awangarda/rewizje” Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarzyni redakcji czasopisma naukowego „Ruch Literacki”. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (program Etiuda), laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk humanistycznych w 2017 roku, nagród Rektora UJ za działalność badawczą (2018, 2019, 2021). Tłumaczka literatury ukraińskiej i wolontariuszka w kilku krakowskich fundacjach.

dr n. hum. Katarzyna Maniak
Antropolożka, adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, redaktorka publikacji Słownik kultury (2016), sekretarzyni redakcji czasopisma Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. Obecnie współrealizuje projekt poświęcony postkonfliktowemu dziedzictwu na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Prowadzi badania skupione na antropologii pracy. Jest członkinią Grupy Badawczej [Lab]orans (UJ).

Mateusz K. Potoniec
Antropolog medycyny, literaturoznawca, współpracownik Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM, student w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, afiliowany przy Katedrze Humanistyki Medycznej i Etyki Uniwersytetu Columbia, lider grup narracyjnych, obecnie w trakcie szkolenia balintowskiego. Współkoordynator projektu Laboratorium Humanistyki Zdrowia. Współredaktor naukowy polskiej edycji monografii „Medycyna narracyjna. Teoria i praktyka”. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się w punktach przecięcia teorii literatury, antropologii, psychoanalizy i humanistyki zdrowia. Fotograf amator.

lek. Hubert Syzdek
Lekarz, filozof, nauczyciel akademicki w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM, afiliowany przy Katedrze Humanistyki Medycznej i Etyki Uniwersytetu Columbia, lider grup narracyjnych, obecnie w trakcie szkolenia balintowskiego. Współkoordynator projektu Laboratorium Humanistyki Zdrowia. Współredaktor naukowy polskiej edycji monografii „Medycyna narracyjna. Teoria i praktyka”. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychoanalizę, studia o tożsamościach oraz filozofię medycyny i psychiatrii. Pianista amator.

Zasady (współ)uczestnictwa w sesjach narracyjnych

Sesja narracyjna jest przestrzenią szczególnego – osobistego i wspólnego – kontaktu z tekstami kultury. Właściwym celem pracy w jej obrębie jest uważne doświadczenie oraz twórcza eksploracja własnej relacji z tekstem oraz, poprzez tekst, relacji z sobą oraz innymi członkami grupy.

⋆⋆⋆

Przestrzeń ta pozostaje otwarta wobec uczuć oraz przemyśleń, które pojawiają się w wyniku zaproponowanej lektury. Jeśli chcesz, możesz swobodnie podzielić się z grupą tym, co w kontekście tego spotkania obecnie i autentycznie czujesz i myślisz lub zachować to przeżycie wyłącznie dla siebie. W miarę możliwości wypowiadaj się z własnej pozycji i perspektywy, kiedy odpowiadasz na świadectwo kogoś innego. Staraj się nie oceniać i nie wartościować cudzej wypowiedzi.

⋆⋆⋆

Nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Sesje narracyjne pozwalają doświadczyć tekstu i takich na niego reakcji, jakimi są w twojej wyobraźni i twoim aktualnym przeżyciu. Uczestnictwo w pracy grupy nie wymaga teoretycznego przygotowania.

⋆⋆⋆

W trakcie spotkania możesz doświadczyć różnych emocji. Rozpoznaj swoją gotowość do pracy z nimi, a jeśli jesteś w słabej kondycji, zastanów się, czy nie zrezygnować z danej sesji.

⋆⋆⋆

Sesje narracyjne nie mają wymiaru terapeutycznego, nie służą bezpośrednio uzyskaniu pomocy psychologicznej oraz wsparcia w kryzysie.

⋆⋆⋆

Zależy nam na stwarzaniu bezpiecznych warunków do pracy, dlatego gdyby pojawiły się jakieś niepokojące bądź krzywdzące odczucia, prosimy, jeżeli uznasz to za odpowiednie, aby poinformować o tym osoby prowadzące sesje.

⋆⋆⋆

Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu do około godzinnej pracy w sali, tak aby nie było konieczności jej opuszczenia. W miarę możliwości nie spożywaj żadnych posiłków w czasie sesji – butelka wody powinna wystarczyć.

⋆⋆⋆

W trakcie sesji zwracamy się do siebie nawzajem po imieniu. Poczucie równości przybliży nas do tekstu. Po zakończeniu sesji powrócimy do używania codziennych form.

⋆⋆⋆

Obowiązuje nas wszystkich poufność. Po zakończeniu sesji nie nawiązuj do czyichś intymnych i prywatnych treści w rozmowach z innymi.

⋆⋆⋆

Częścią pracy w obrębie danej sesji jest superwizja odbywana przez osoby prowadzące po jej zakończeniu. Materiał superwizyjny może zostać wykorzystany w celu dodatkowych konsultacji lub pracy teoretycznej. Materiał wykorzystany do opracowania będzie w pełni anonimizowany, czyli pozbawiony elementów umożliwiających identyfikację osoby uczestniczącej oraz tych zastrzeżonych przez daną osobę.

Opłaty

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 580 zł

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z akceptacją zasad pracy w ramach sesji narracyjnych (zobacz zasady uczestnictwa)

Rejestracja

Medycyna Praktyczna – Dział Kursów
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 40, fax 12 293 40 10
e-mail: ratownictwo@mp.pl

Miejsce

Warsztaty odbywają się w siedzibie Wydawnictwa Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki

Dojazd samochodem

Nawigacja GPS: współrzędne: 50.062341, 19.800178 lub adres Cholerzyn 445. Z obwodnicy Krakowa zjazd na lotnisko Balice, na rondach przy lotnisku należy jechać w stronę Kryspinowa, następnie na kolejnym rondzie (za zieloną tablicą określającą kierunki: w lewo Kraków Centrum, Wola Justowska, na wprost Kryspinów) - należy skręcić w prawo (tuż przed tablicą Cholerzyn). Budynek Medycyny Praktycznej znajduje się za budynkiem Intersportu.

Dojazd koleją aglomeracyjną z Dworca Głównego:

Trasa: Kraków Główny - Lotnisko Balice

Należy dojechać do końcowej stacji, a następnie kierować się na ul. Kapitana Medweckiego w stronę Kryspinowa (obok Jednostki Wojskowej). Ulicą Medweckiego należy dojść do kolejnego ronda (10 minut spacerem). Na rondzie należy skręcić w prawo (obok budynku Przeglądy Rejestracyjne). Nasz budynek znajduje się po lewej stronie za budynkiem Intersportu.

Dojazd komunikacją miejską:

autobus linii 300 (TRASA: OSIEDLE PODWAWELSKIE – KRAKÓW AIRPORT T1)
autobus linii 209 (TRASA: SALWATOR – MNIKÓW SKAŁY)

Należy wysiąść na przystanku Olszanica-Bory i przejść przez rondo. Budynek Medycyny Praktycznej znajduje się za siedzibą Intersportu.