Czy dziecko, które chce uprawiać sport, powinno uzyskać orzeczenie lekarskie?

07-05-2019
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. nadzw. UŁ
Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Nauki o Przestępstwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Uprawianie sportu łączy się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Podczas uprawiania sportu nierzadko dochodzi do wypadków, w wyniku których zawodnicy doznają uszczerbku na zdrowiu, a nawet ponoszą śmierć (zwłaszcza gdy wcześniejszy stan zdrowia nie pozwalał na uprawianie danej dyscypliny sportowej). W celu zapewnienia bezpieczeństwa sportowcom oraz innym współuczestnikom gier sportowych ustawodawca określił minimalne standardy zdrowotne, które powinna spełniać osoba uprawiająca sport. Nie można jednak wskazać wymogów dotyczących stanu zdrowia dla wszystkich osób chcących uprawiać dany rodzaj sportu. Wymogi te zależą bowiem od wielu czynników, a zwłaszcza od wieku zawodnika, jego płci, rodzaju dyscypliny sportowej, przebytych wcześniej urazów itd. U każdego kandydata do uprawiania sportu należy zatem koniecznie przeprowadzić badanie lekarskie, które w konkretnym przypadku pozwoli ustalić, czy spełniono warunki niezbędne do uczestnictwa w danych zawodach sportowych. Ze względu na te trudności ustawodawca wskazał kompetencje lekarzy, którzy są uprawnieni do wydawania w tym zakresie niezbędnych orzeczeń.1

Ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania takich orzeczeń wymaga wydzielenia dwóch odrębnych sytuacji, w których są one wydawane:

1) na potrzeby zajęć wychowania fizycznego w szkole (tzw. sport szkolny) oraz

2) w związku z uprawianiem sportu poza szkołą (w tym w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Sportowy).

Zobacz także:

Kto może kwalifikować dziecko na zajęcia wychowania fizycznego w szkole (tzw. sport szkolny)?

Kto może kwalifikować dziecko do uprawiania sportu poza szkołą?

Piśmiennictwo

  1. Por.: Cajsel W.: Ustawa o sporcie. Komentarz. Warszawa, 2011, s. 290

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej