Czy wybór kończyny do badania pulsoksymetrycznego ma znaczenie? Kiedy należy je wykonać? Jaka jest granica wartości wysycenia hemoglobiny tlenem w tym teście?

01-08-2013
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
  • Po urodzeniu pulsoksymetr należy umieścić na prawej dłoni noworodka w celu oceny saturacji przedprzewodowej (za prawidłowe wartości saturacji w pierwszych minutach po urodzeniu przyjmuje się: 60% po 2 min, 70% po 3 min, 85% po 5 min i 90% po 10 min).

  • Ocena utlenowania zaprzewodowego (zwykle na stopie) jest istotna w badaniu przesiewowym wrodzonych wad serca, w których przepływ przez przewód tętniczy zapewnia przepływ systemowy.

  • Przesiewowe badanie pulsoksymetryczne na dolnej prawej kończynie noworodka należy wykonać między 2. a 24. godziną życia (w celu wykrycia bezobjawowych, krytycznych, przewodozależnych wad serca). Granica prawidłowej saturacji to >95%. W przypadku mniejszej wartości saturacji należy niezwłocznie wykonać badanie echokardiograficzne. (sierpień 2013 aktualizacja)

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz. U. 12.1100  

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej