Gdzie mogą znaleźć pomoc rodzice podejrzewający swoje dziecko o używanie substancji psychoaktywnych?

28-06-2017
dr n. med. Agnieszka Chrobot
Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Tucholi, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Organizacjami zajmującymi się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii są organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe, związki samopomocy. Szkoła i inne placówki oświatowe mają ściśle określone kompetencje w zakresie udzielania pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem.

Osoby już uzależnione wymagają terapii szpitalnej lub ambulatoryjnej, czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka terapeutycznego jest jednak stosunkowo długi. Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny. Adresy ośrodków psychologiczno-terapeutycznych są dostępne w Internecie, personel jest zazwyczaj dyskretny, warto jednak zasięgnąć wcześniej opinii o skuteczności leczenia w danym ośrodku. Programy leczniczo-rehabilitacyjne są realizowane w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Są to poradnie leczenia uzależnień, oddziały detoksykacyjne, oddziały dzienne, oddziały leczenia uzależnień w strukturach szpitala, ośrodki rehabilitacji średnio- i długoterminowej.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii świadczenia lecznicze udzielane są osobie uzależnionej niezależnie od miejsca zamieszkania bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nie ma standardów farmakoterapii czy odrębnych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych wyłącznie od dopalaczy. Osoby takie korzystają z programów przeznaczonych dla uzależnionych od różnych substancji (p. Czy istnieje specjalny sposób leczenia odwykowego dla dzieci i młodzieży?).

Młodzież może skorzystać z programu FreD goes net, który jest programem wczesnej interwencji dla osób po raz pierwszy odnotowanych w związku z używaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu (p. pyt. Czy programy profilaktyczne typu FreD goes net są skuteczne?). Dostęp do tego programu jest możliwy poprzez rodziców, szkołę, szpital lub poradnię. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne.

Piśmiennictwo

  1. Raport Krajowy RAR. www.kbpn.gov.pl
  2. Rejniak R.: Z parku do programu „FreD goes net”. Świat problemów, 2013: 1–7

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej