Jak długo izolować dzieci leczone z powodu chorób zakaźnych?

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest to bardzo praktyczne pytanie. Lekarze często decydują o okresie zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych ze względów zdrowotnych, w tym epidemiologicznych, jak też o zwolnieniu z lekcji wychowania fizycznego.

Zacznę od tego, że liczne badania wykazały, że większość wirusów rozprzestrzenia się najbardziej w okresie wylęgania, gdy dzieci czują się jeszcze dobrze i wyglądają na zdrowe. Oznacza to, że do narażenia dochodzi, zanim pojawi się możliwość odizolowania chorego dziecka. Zdrowy rozsądek podpowiada wprawdzie, że wyłączenie z zajęć chorych dzieci (np. gorączkujących) zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji, jednak dowodów na skuteczność takiego postępowania nie uzyskano. Higiena, mycie rąk i utrzymywanie w czystości powierzchni nadal pozostaje najlepszym sposobem na ograniczenie liczby zakażeń w szkołach. Z kolei do konsekwencji nadmiernej ostrożności i zbyt zachowawczych, niewłaściwych praktyk należy zaliczyć nadmierną liczbę wizyt u lekarza, nadużywanie antybiotyków i niepotrzebnie opuszczone lekcje. Na przykład przeziębienie z powodów epidemiologicznych nie uzasadnia zwolnienia ze szkoły, chyba że dziecko czuje się zbyt źle, by brać udział w rutynowych zajęciach, gdyż wirusy, które wywołują tę chorobę, rozprzestrzeniają się przed wystąpieniem objawów, w trakcie i jeszcze po ich ustąpieniu, zatem izolacja dziecka w okresie objawowym nie zmniejsza istotnie ryzyka zakażeń.

Bezwzględnie pozostać w domu powinno dziecko, któremu choroba uniemożliwia efektywne (komfortowe) uczestniczenie w zajęciach. W szkole nie może też przebywać dziecko, które z powodu choroby wymaga opieki większej niż ta, którą pracownicy szkoły mogą mu zapewnić, lub jeśli istnieje ryzyko zakażenia innych dzieci (patrz tabela poniżej).

W poniższej tabeli zebrałem zalecenia dotyczące wybranych chorób zakaźnych. Opierałem się na rzeczywistych danych epidemiologicznych, starając się stosować metodologię EBM. W przypadku zespołów klinicznych, jak np. przeziębienia czy ostra biegunka, które są wywoływane przez wiele różnych czynników etiologicznych (np. w przypadku przeziębienia może wystąpić >200 czynników etiologicznych), okresy zaraźliwości różnią się w zależności od drobnoustroju, dlatego spróbowałem stworzyć praktyczne zalecenia. Niektóre choroby zakaźne podlegają obowiązkowi zgłaszania do powiatowych inspektoratów sanitarnych. Co oczywiste, w przypadku ścisłych kontaktów, np. uprawianie sportów kontaktowych w ramach zajęć wychowania fizycznego, wymogi są większe niż dotyczące udziału w zwykłych zajęciach szkolnych. Ważne też, by pamiętać, że przechorowanie większości chorób zakaźnych pozostawia trwałą odporność, a niektórym chorobom zakaźnym skutecznie zapobiegają szczepienia ochronne. Dla osób po przebyciu takiej choroby i zaszczepionych kontakt z zarażającym dzieckiem jest bezpieczny.

Okresy izolacji zalecane w wybranych chorobach zakaźnych (opracowanie własne)

Choroba zakaźna

Droga zakażenia

Wymagany okres izolacji dotyczący zajęć szkolnych

Wymagany okres izolacji dotyczący zajęć WF

Uwagi

grypa

 

inhalacyjna

2 dni po ustąpieniu objawów

2 dni po ustąpieniu objawów i co najmniej 72 h od powrotu dobrego samopoczucia

aktualne szczepienie zmniejsza ryzyko zakażenia o 30–70%

świnka

 

kropelkowa

9 dni od wystąpienia objawów zapalenia ślinianki przyusznej

9 dni od wystąpienia objawów zapalenia ślinianki przyusznej, o ile nie rozwinęły się powikłania

osoby, które przechorowały świnkę lub otrzymały dwie dawki szczepionki, lub mają swoiste przeciwciała, uważa się za uodpornione

różyczka

 

inhalacyjna

6 dni od wystąpienia osutki

6 dni od wystąpienia osutki, o ile nie rozwinęły się powikłania

osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki lub mają swoiste przeciwciała, uważa się za uodpornione

ospa wietrzna

 

inhalacyjna lub bezpośredni kontakt

do momentu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich wykwitów – minimum 5 dni

do momentu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich wykwitów oraz powrotu dobrego samopoczucia przez co najmniej 72 h

osoby, które przechorowały ospę wietrzną lub otrzymały dwie dawki szczepionki, lub mają swoiste przeciwciała, uważa się za uodpornione. Nie notowano zakażeń po 5 dniach trwania osutki

półpasiec

 

inhalacyjna lub bezpośredni kontaktu

do momentu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich wykwitów i niewystępowania nowych przez 72 h

do momentu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich wykwitów i powrotu dobrego samopoczucia przez co najmniej 72 h

wirusowe zapalenie wątroby typu A

 

feralno-oralna

przez 7 dni od wystąpienia objawów np. żółtaczki

1 dawka szczepionki chroni po około 2 tygodniach od podania, można stosować poekspozycyjnie

zakażenie HIV

 

krwiopochodna, seksualna

nie wymaga izolacji, o ile nie występują sączące zmiany skórne

liszajec zakaźny

 

bezpośredni kontakt

do przyschnięcia zmian skórnych lub 1 doba skutecznej antybiotykoterapii

brak wysięku, leczenie skutecznym antybiotykiem przez 48–72 h

zakażenia skórne i nosicielstwo metycylinoopornego gronkowca złocistego (MRSA)

 

bezpośredni kontakt

do przyschnięcia wszystkich zmian skórnych lub 1 doba skutecznej antybiotykoterapii

brak wysięku, leczenie skutecznym antybiotykiem przez 48–72 h

nosicielstwo nie wymaga izolacji

błonica

 

inhalacyjna lub bezpośredni kontakt

do czasu uzyskania 2 ujemnych posiewów z gardła pobranych przynajmniej w 24-godzinnym odstępie

do czasu uzyskania 2 ujemnych posiewów z gardła pobranych przynajmniej w 24-godzinnym odstępie oraz po wykluczeniu uszkodzenia mięśnia sercowego

krztusiec

 

drogą kropelkową lub bezpośredni kontakt

21 dni lub 5 dni skutecznej antybiotykoterapii (makrolidy lub kotrimoksazol)

21 dni lub 5 dni skutecznej antybiotykoterapii oraz dobre samopoczucie, brak kaszlu i duszności prowokowanych przez wysiłek

odporność poszczepienna utrzymuje się przez około 5 lat po dawce przypominającej

gruźlica płuc

 

inhalacyjna

brak prątków w preparacie bezpośrednim, co najmniej 2–3 tygodnie skutecznego leczenia

według zaleceń lekarza prowadzącego leczenie

dzieci <12 lat zwykle nie są zaraźliwe; o powrocie do szkoły decyduje lekarz leczący

borelioza z Lyme

 

przez kleszcze

nie wymaga izolacji

w zależności od postaci klinicznej

niezaraźliwa

inne choroby bakteryjne (z wyjątkiem krztuśca i gruźlicy), w tym angina paciorkowcowa, płonica (szkarlatyna), sepsa

 

zwykle kropelkowa i kontakt bezpośredni

1 doba skutecznej antybiotykoterapii

pod warunkiem powrotu dobrego samopoczucia przez co najmniej 72 h

po 1. dobie chory przestaje być zaraźliwy dla otoczenia, warunkiem powrotu do szkoły jest dobre samopoczucie

odra

 

inhalacyjna

minimum 4 dni od pojawienia się osutki oraz po ustąpieniu gorączki

pod warunkiem powrotu dobrego samopoczucia przez co najmniej 72 h

osoby, które przechorowały odrę lub otrzymały dwie dawki szczepionki, uważa się za uodpornione

rumień zakaźny

 

inhalacyjna

nie wymaga izolacji

do czasu powrotu dobrego samopoczucia

w chwili wystąpienia osutki nie jest już zaraźliwy

mononukleoza zakaźna

 

kontakt ze śliną chorego

do czasu, gdy powróci dobre samopoczucie

do czasu powrotu dobrego samopoczucia oraz zmniejszenia wątroby i śledziony, po minimum 4 tygodniach

zaraźliwość jest największa przez kilka miesięcy po chorobie; wirus EBV jest okresowo wydalany w ślinie do końca życia

grzybica skóry gładkiej

 

kontakt bezpośredni

przykryte zmiany nie wymagają izolacji, odkryte zwykle są mało zaraźliwe

co najmniej 72 h skutecznej terapii przeciwgrzybiczej

dotyczy sportów kontaktowych

grzybica skóry owłosionej głowy

 

kontakt bezpośredni

po 72 h skutecznej terapii

co najmniej 14 dni skutecznej terapii przeciwgrzybiczej

dotyczy sportów kontaktowych

opryszczka pierwotna

kontakt bezpośredni

do czasu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich zmian odkrytych

do czasu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich zmian odkrytych oraz braku nowych zmian i dobrego samopoczucia przez 72 h

bardzo zaraźliwy jest płyn z pęcherzyków, zmiany zakryte odzieżą lub opatrunkiem nie muszą być zagojone

opryszczka nawrotowa

 

kontakt bezpośredni

nie wymaga izolacji, o ile nie występuje nadmierne ślinienie

do czasu przyschnięcia i pokrycia strupem wszystkich zmian

świerzb

kontakt bezpośredni

24 h po zakończeniu pierwszej skutecznej terapii

24 h po zakończeniu pierwszej skutecznej terapii

wszawica

kontakt bezpośredni

do czasu wyleczenia

do czasu wyleczenia

glistnica

fekalno-oralna

nie wymaga izolacji

nie wymaga izolacji

biegunka ostra

 

fekalno-oralna

do ustąpienia ostrej biegunki

do ustąpienia ostrej biegunki oraz powrotu dobrego samopoczucia

jeżeli znany jest czynnik etiologiczny, można dokładniej określić okres zaraźliwości: np. Campylobacter 3 doby leczenia makrolidem

biegunka salmonellowa

 

fekalno-oralna

do ustąpienia ostrej biegunki

do ustąpienia ostrej biegunki oraz powrotu dobrego samopoczucia przez 72 h

podstawą zapobiegania jest higiena – mycie rąk po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem

nosicielstwo Salmonella spp.

 

fekalno-oralna

podstawą zapobiegania jest higiena – mycie rąk po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem

lamblioza

fekalno-oralna

do ustąpienia ostrej biegunki

do ustąpienia ostrej biegunki oraz powrotu dobrego samopoczucia

podstawą zapobiegania jest higiena – mycie rąk po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem

przeziębienie

inhalacyjna, kropelkowa lub kontakt bezpośredni

do czasu, gdy powróci dobre samopoczucie

do czasu, gdy powróci dobre samopoczucie

przeziębienia są bardzo częste, trudno izolować wszystkich przeziębionych

zapalenie oskrzeli

inhalacyjna, kropelkowa lub kontakt bezpośredni

generalnie nie wymaga izolacji

do powrotu dobrego samopoczucia

intensywny kaszel jest wskazaniem do zwolnienia z zajęć, ponieważ przeszkadza w lekcjach

wymioty

w zależności od czynnika etiologicznego, zwykle kropelkowa lub fekalno-oralna

jeżeli w przeddzień wystąpiło ≥2 epizodów wymiotów, aż do ich ustąpienia

ustąpienie wymiotów i powrót dobrego samopoczucia

jeżeli znana jest niezakaźna przyczyna wymiotów, dziecko nie wymaga izolacji

gorączka

w zależności od czynnika etiologicznego

do czasu ustąpienia

ustąpienie gorączki i powrót dobrego samopoczucia

gorączka jako objaw izolowany nie wymaga izolacji (może być niezakaźna)

zapalenie ucha środkowego

zwykle kropelkowa

nie wymaga izolacji

jeżeli występuje silny ból, dziecko powinno pozostać w domu

choroba dłoni, stóp i jamy ustnej

kropelkowa, feralno-oralna i kontakt bezpośredni

do czasu, gdy powróci dobre samopoczucie, pod warunkiem że nie występują wykwity w jamie ustnej z towarzyszącym nadmiernym ślinieniem się

do czasu, gdy powróci dobre samopoczucie, pod warunkiem że nie występują wykwity w jamie ustnej z towarzyszącym nadmiernym ślinieniem się

podstawą profilaktyki jest higiena; zaraźliwy jest kał, bardzo zaraźliwy płyn pęcherzyków na błonach śluzowych

zapalenie spojówek ostre

kontakt bezpośredni

nie wymaga izolacji

do ustąpienia ostrych objawów

bakteryjne zapalenie spojówek – 24 h właściwej antybiotykoterapii

Po informacje dotyczące pozostałych chorób zakaźnych odsyłam do załączonego piśmiennictwa. (2015)

 

Piśmiennictwo

  1. American Academy of Pediatrics Guidelines for infectious Diseases Exclusions. www.cosderm.com/fileadmin/content_pdf/ped/archive_pdf/vol43iss2/70045_main.pdf
  2. Health Protection Surveillance Centre (Irlandia) Management of Infectious Disease in Childcare Facilities and Other Childcare Settings www.hpsc.ie/A-Z/LifeStages/Childcare/File,13444,en.pdf
  3. Public Health Medicine Communicable Disease Group: Management of Infectious Disease in Schools, October 2014 www.hpsc.ie/A-Z/VaccinePreventable/Polio/Guidance/File,14304,en.pdf
  4. Texas Guide to School Health Programs www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/chap8.pdf
  5. Patient co.uk. School exclusion times www.patient.co.uk/health/school-exclusion-times
  6. Richardson M., Elliman D., Maguire H.: Evidence base of incubation periods, periods of infectiousness and exclusion policies for the control of communicable diseases in schools and preschools. Pediatr. Infect. Dis. J., 2001; 20 (4): 380–391

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej