Zgodnie z ChPL w trakcie leczenia meloksykamem karmienie piersią jest przeciwwskazane. Po jakim czasie od odstawienia leku można ponownie karmić piersią?

17-04-2018
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC), Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL), Poradnia Laktacyjna Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie, Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie

Zgodnie z informacją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) kobietom w okresie karmienia piersią nie zaleca się podawania meloksykamu. Bazy danych dotyczące stosowania leków w czasie laktacji – LactMed i E-lactancia – zalecają w leczeniu matki wykorzystanie leków o podobnym działaniu do meloksykamu, ale nieprzeciwwskazanych w czasie karmienia piersią (np. celekoksyb, naproksen, piroksykam). Wynika to z braku doniesień na temat przechodzenia tego leku do pokarmu i wywołania potencjalnych działań niepożądanych u dziecka. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie: lekarz powinien zaproponować matce leczenie skuteczne i jednocześnie bezpieczne dla dziecka, niewymagające odstawienia dziecka od piersi. W większości sytuacji taka strategia jest możliwa, a informacje o lekach są łatwo dostępne w wymienionych bazach. Bazę LactMed rekomenduje AAP w ostatnim stanowisku z 2013 roku. Jeżeli dziecko musi być odstawione od piersi na czas leczenia mamy, laktację należy utrzymać poprzez regularne odciąganie pokarmu (najlepiej z częstotliwością odpowiadającą rytmowi karmień niemowlęcia). Do karmienia piersią można wrócić po upływie pomnożonego 5 razy czasu półtrwania leku, który jest przeciwwskazany w czasie laktacji (5 x T1/2), licząc od ostatniej dawki leku. Dla meloksykamu czas ten wynosi średnio 20 godzin, przerwa w karmieniu powinna więc trwać do 4 dób. Warto pamiętać, że nawet kilkudniowe przerwanie karmienia może spowodować zaburzenie laktacji u matki, narazić ją na zastoje, rozwój stanu zapalnego piersi oraz odrzucenie piersi przez niemowlę. Natomiast dziecko jest narażone na obce alergeny i istotne zmiany w składzie mikrobiomu jelitowego.

Piśmiennictwo

  1. Nehring-Gugulska M.: Farmakokinetyka leków w laktacji. (W:) Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. (red.): Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2012: 111

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej