Jaką ilość opakowań leków można wypisać jednorazowo pacjentowi leczonemu przewlekle (na jak długi okres)? Czy opakowania leku przepisane jednorazowo na e-recepcie pacjent musi wykupić od razu, czy może je wykupywać sukcesywnie (jeśli np. lek jest drogi)?

18-02-2022
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Lekarz może jednorazowo przepisać jednemu pacjentowi maksymalnie ilość (opakowań) leku niezbędną do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.1 Jednak w przypadku realizacji recepty elektronicznej jednorazowo pacjent może otrzymać z apteki maksymalnie ilość leku niezbędną do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym w przypadku leku wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.2

Istnieje możliwość częściowej realizacji pozycji e-recepty – wówczas w Dokumencie Realizacji Recepty odnotowana jest możliwość dalszej realizacji danej pozycji recepty w zakresie opakowań dotychczas niewydanych pacjentowi.3 Jednak jedną e-receptę można realizować w jednej aptece – jeżeli pacjent zrealizuje receptę częściowo (np. wykupi 1 opakowanie z 3), wykupienie pozostałych 2 opakowań musi się odbyć w tej samej aptece. Jeśli więc lek został wypisany przez lekarza na jednej e-recepcie w większej liczbie opakowań, to zakupy kolejnych opakowań leku muszą się odbywać w tej samej aptece. W razie potrzeby rozłożenia w czasie większej liczby opakowań leków lekarz ma możliwość wystawienia pacjentowi kilku e-recept na ten sam lek ze wskazaniem odroczonej daty realizacji „od dnia”. Kilka e-recept ujmowanych jest w pakiet recept, a każdą e-receptę oraz e-recepty objęte pakietem recept pacjent może zrealizować w innej aptece.

Piśmiennictwo

  1. Na podstawie art. 96a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 944)
  2. Na podstawie art. 96a ust. 7a pkt 2) Prawa Farmaceutycznego
  3. Na podstawie § 2 ust. 2 i § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 z późn. zm.). Zob. także s. 41–42, s. 55 poradnika „E-recepta. Pytania i odpowiedzi dla pracowników medycznych i aptekarzy”. https://ezdrowie.gov.pl/downloadFile/3740

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej