Na czym polega leczenie noworodkowego tocznia rumieniowatego?

12.10.2021

Odpowiedziała

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dzieci z sercową postacią NLE wymagają systematycznej oceny czynności serca, wydłużenia odstępu PQ oraz potrzeby wszczepienia stymulatora. Stymulator jest często konieczny u pacjentów, którzy nie są w stanie skompensować wolnej czynności serca. Dzieci z istotnymi hemodynamicznie zaburzeniami ze strony serca mogą wymagać ograniczenia aktywności.

W leczeniu skórnej postaci tocznia rumieniowatego bardzo ważne jest unikanie ekspozycji na promieniowanie UV w celu zapobiegania zmianom chorobowym i ich nieodwracalnemu bliznowaceniu. Przydatne mogą być preparaty z filtrem przeciwsłonecznym. Zmiany skórne w przebiegu NLE można leczyć miejscowo preparatami zawierającymi glikokortykosteroidy (GKS) o słabym działaniu.

Niemowlęta z ciężkim zajęciem wątroby i układu krwiotwórczego mogą wymagać leczenia GKS systemowymi, dożylnymi wlewami immunoglobulin lub lekami immunosupresyjnymi.

Prenatalne podtrzymujące leczenie prednizolonem lub betametazonem, które rozpoczyna się u matki we wczesnym okresie ciąży (<16. tc.), może zmniejszyć ryzyko wystąpienia u potomstwa wrodzonego bloku serca zależnego od obecności autoprzeciwciał. Matki z toczniem rumieniowatym układowym powinny otrzymywać leki, które są skuteczne i bezpieczne dla płodu. Takie postępowanie zmniejsza częstość występowania całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego związanego z NLE.

Piśmiennictwo:

1. Hon K.L., Leung A.K.C.: Neonatal lupus erythematosus. Autoimm. Dis., 2012; Art. ID 301 274
2. Buyon J.P., Lindsley C.B., Silverman E.D.: Neonatal lupus erythematosus. (W:) Cassidy J.T., Petty R.E., Laxer R.M., Lindsley C.B. (red.): Textbook of pediatric rheumatology. 6th ed., Elservier, 2010: 23: 361–374
3. Buyon J.P., Clancy R.M.: Neonatal lupus syndromes. Curr. Opin. Rheumatol., 2003; 5: 535–541
4. Diaz-Frias J., Badri T.: Neonatal lupus erythematosus. StatPearls (Internet). Treasure Island (FL), StatPearls Publishing, 2018
5. Vanoni F., Lava S.A.G., Fossali E.F. i wsp.: Neonatal systemic lupus erythematosus syndrome: a comprehensive review. Clin. Rev. Allergy Immunol., 2017; 53: 469–476

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej