Szczoteczki elektryczne w porównaniu ze szczoteczkami ręcznymi a zdrowie jamy ustnej

Szczoteczki elektryczne w porównaniu ze szczoteczkami ręcznymi a zdrowie jamy ustnej – przegląd systematyczny

15.01.2015
Omówienie artykułu: Powered versus manual toothbrushing for oral health
M. Yaacob i wsp.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014

Opracowali: Karolina Moćko, dr n. med. Grzegorz Goncerz
Konsultowała: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Skróty: CI – przedział ufności, GI – wskaźnik dziąsłowy, PI – wskaźnik płytki nazębnej, RCT – badanie z randomizacją, SMD – standaryzowana średnia różnic

Metodyka: przegląd systematyczny 56 RCT opublikowanych w latach 1964–2011

Populacja: 5068 osób w wieku 6–70 lat (dorośli 77%); minimalna liczba zębów ≥12–20 (31 RCT), pacjenci aktualnie noszący stały aparat ortodontyczny – 8 RCT (n = 365)