Jakie rozwiązanie można zastosować w odbudowie zębów u pacjentów ze starciami, powstałymi np. w wyniku bruksizmu, którzy chcą uniknąć licówek?

20.07.2017
dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej UJ CM, kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS