Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące gabinetów i urządzeń stomatologicznych

29.09.2014
mgr inż. Daria Orzechowska, mgr Anna Kieres, mgr Aneta Jagaczewska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Kraków

Jak cytować: Orzechowska D., Kieres A., Jagaczewska A.: Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń i urządzeń w gabinetach dentystycznych. Med. Prakt. Stomatol., 2014; 3: 88–91

Wymagania ogólne dla gabinetów stomatologicznych

Zaprojektowanie nowego gabinetu wymaga rozważenia kwestii funkcjonalności i ergonomii projektowanych przestrzeni, kwestii budowlano-materiałowych oraz prawnych. Obecnie w polskiustawodawstwie nie ma przepisów szczegółowych, które precyzowałyby wymagania sanitarno-techniczne stricte dla gabinetów stomatologicznych. W związku z tym gabinet musi spełniać takie same wymagania, jak każde inne pomieszczenie, w którym świadczone są usługi medyczne. Obowiązujące akty prawne wymieniono w tabeli 1.