Problemy stomatologiczne w POZ. Próchnica wczesnego dzieciństwa – opisy przypadków

11.07.2022
dr n. med. Danuta Ilczuk-Rypuła, dr n. med. Daria Pietraszewska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach