Zastosowanie tomografii stożkowej w stomatologii – wskazania mniej oczywiste

12.01.2016
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie