Skaling i wygładzenie powierzchni korzeni stosowane z metodami pomocniczymi lub bez nich w niechirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia. Wytyczne American Dental Association

24.05.2017
Opracowanie na podstawie: Smiley C.J., Tracy S.L., Abt E. i wsp.: Evidence-based clinical practice guideline on the nonsurgical treatment of chronic periodontitis by means of scaling and root planing with or without adjuncts
dr n. med. Grzegorz Goncerz1, lek. dent. Wojciech Eliasz2
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
J. Am. Dent. Assoc. 2015;146: 525–535