Poekstrakcyjne zapalenie zębodołu

01.10.2012
dr med. Tomasz Kaczmarzyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie