Zaburzenia układu ruchowego narządu żucia – objawy podmiotowe, występowanie i etiopatogeneza

06.09.2013
lek. dent. Magdalena Osiewicz, Zakład Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Objawy podmiotowe

Dentysta jest zazwyczaj pierwszym lekarzem, który spotyka się z pacjentem cierpiącym z powodu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia (ZURNŻ). Dlatego też powinien umieć zdecydować, czy może leczyć pacjenta sam, czy powinien go skierować do lekarza dentysty specjalizującego się w leczeniu pacjentów z ZURNŻ. Do podjęcia takiej decyzji musi mieć podstawową i aktualną wiedzę na temat ZURNŻ.
ZURNŻ obejmują problematykę związaną z mięśniami żucia, stawami skroniowo-żuchwowymi i otaczającymi tkankami.1