Co przedstawia RTG zębowy wykonany u 11-letniego chłopca?

Co przedstawia RTG zębowy wykonany u 11-letniego chłopca?

Diagnostyka radiologiczna. RTG wewnątrzustny zębów 11 i 21 wykonany u 11-letniego

29.03.2017
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie