mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów podczas pandemii, czyli jak racjonalnie i skutecznie korzystać ze środków ochrony osobistej

Nagranie debaty z 28 maja 2020

prof. dr hab. Piotr Heczko
wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum UJ, ekspert o długoletnim doświadczeniu w chorobach zakaźnych

prof. dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka
Kierownik Zakładu Ochron Osobistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Zakład Bakteriologii, Drobnoustrojów i Parazytologii, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum, UJ
Z-ca dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum

lek. Jacek Krajewski
specjalista medycyny rodzinnej, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie"

lek. Katarzyna Turek-Fornelska
specjalista chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie