mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Zmiany w leczeniu COVID-19 - czerwone światło dla chlorochiny?

12.06.2020
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Czy dla chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 zapaliło się ostrzegawcze światło? Jakie były teoretyczne przesłanki, że te leki mogą być skuteczne u chorych na COVID-19? Co o ich skuteczności i bezpieczeństwie powiedziały nam wyniki opublikowanych dotąd badań klinicznych? Jak pod ich wpływem zmieniły się polskie wytyczne PTEiLChZ? Odpowiedzi w drugiej części rozmowy z prof. Miłoszem Parczewskim.