mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

MATERIAŁ SPONSORA

MATERIAŁ SPONSORA

Nadesłany przez firmę: Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych oraz za skutki ewentualnych nierzetelności.

Echokardiografia przezprzełykowa - od teorii do praktyki
Część 3. Zastawka aortalna

Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Prof. UJ
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM
Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

25 września 2020, godzina 19:00