mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

MATERIAŁ SPONSORA

MATERIAŁ SPONSORA

Nadesłany przez firmę: Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych oraz za skutki ewentualnych nierzetelności.

Praktyczne aspekty leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów bardzo niskiego ryzyka (CHA2DS2-VASc 0-1) oraz w przebiegu ostrego udaru mózgu.