Określanie i mierzenie jakości życia związanej ze zdrowiem

Określanie i mierzenie jakości życia związanej ze zdrowiem
08.12.2001
dr Roman Jaeschke, dr Gordon Guyatt, dr Deborah Cook, dr John Miller z Departamentu Medycyny Wewnętrznej i Departamentu Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki oraz Departamentu Chirurgii, McMaster University, Hamilton, Kanada
Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP)
Odcinek 8: Okrelanie i mierzenie jakoci życia związanej ze zdrowiem