Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy
Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (1999)

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy
Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (1999)
16.05.2001