Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali

Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali
15.10.2012
Barbara Kutryba, Halina Kutaj-Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków