MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          22.03.2018, [ zaloguj ]
Poczet Lekarzy  

Serwis dla pacjentów i lekarzy

Etyka lekarska  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Bazy  »  Teleadresy  »  Towarzystwa naukowe


Towarzystwa naukowe

Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.

Teleadresy
 więcej » 


Przeszukiwanie bazy danych:
Znaleziono: 117
 1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
tel. (0-22) 622-58-06 (sekretariat), tel./fax (0-22) 622-32-43
jew@poltransplant.org.pl, transpl@poltransplant.org.pl, koord@poltransplant.org.pl
http://www.poltransplant.org.pl

 2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
woj. mazowieckie
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
tel. (022) 597-09-27, fax (022) 597-09-37
biuro@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/

 3. Kaliskie Towarzystwo Lekarskie
woj. wielkopolskie
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
tel. (0-62) 765-13-27, 765-12-51 (centrala)
ktl@info.kalisz.pl
http://www.ktl.info.kalisz.pl

 4. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
woj. mazowieckie
ul. Muranowska 1
00-209 Warszawa
tel. (0-22) 831-35-86
klrwp@klrwp.pl
http://www.lekarzrodzinny.org/

 5. Polska Liga Przeciwpadaczkowa
Fundacja Epileptologii
woj. mazowieckie
ul. Wiertnicza 122
02-952 Warszawa
tel. (0-22) 842-24-92, fax (0-22) 642-74-34
fund_epi_jm@zigzag.pl

 6. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
woj. śląskie
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel./fax (032) 252-55-66
janb@onet.pl
http://www.polradiologia.org/

Przewodniczący: dr hab. med. Jan Baron
Katedra Radiologii Medycyny Nuklearnej Śląskiej Akademii Medycznej - SP CSK AM


 7. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
woj. podlaskie
ul. Fabryczna 57
15-482 Białystok
tel./fax (0-85) 675-44-20

Prezes: Tadeusz Zarębski


 8. Polskie Towarzystw Chirurgii Onkologicznej
woj. małopolskie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (0-12) 423-15-95, 422-49-28, fax 423-10-76

Prezes: doc. dr hab. Krzysztof Herman


 9. Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej AM
woj. łódzkie
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel./fax (0-42) 679-03-16
alergologia@toya.net.pl, biuro@pta.med.pl
http://www.pta.med.pl/

Prezydent - prof. Barbara Rogala
Wiceprezydent - prof. Marek Kulus


 10. Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury AM
woj. mazowieckie
ul. Chałubińskiego 5
Warszawa
http://anatomy.ib.amwaw.edu.pl/pta.htm

 11. Polskie Towarzystwo Andrologiczne
Klinika Rozrodczości AM
woj. łódzkie
ul. Sterlinga 3
91-425 Łódź
tel. (042) 633-07-05, 639-97-10, fax 633-07-05

 12. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Jaczewskiego 8
20-950 Lublin
tel. (0-81) 724-43-32, fax 742-52-56
anest@asklepios.am.lublin.pl
http://www.anestezjologia.org.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Nestorowicz
Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Lublinie


 13. Polskie Towarzystwo Angiologiczne
woj. wielkopolskie
ul. Szkolna 8/12
Poznań
tel. (0-61) 85-85-636, fax (0-61) 85-27-611
angio@angio.org.pl
http://angio.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. Krystyna Zawilska


 14. Polskie Towarzystwo Badania Bólu
woj. małopolskie
ul. Śniadeckich 11
31-531 Kraków
tel. (0-12) 422-26-66

 15. Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą
Zakład Amin Biogennych PAN
woj. łódzkie
ul. Tylna 3
90-950 Łódź
tel. (0-42) 681-31-40, 681-70-06, fax (0-42) 681-52-83
wafogel@mazurek.man.lodz.pl
http://www.polskie-towarzystwo-badan-nad-histamina.lodz.pl/

Prezes: prof. dr Wiesława Agnieszka Fogel
Zakład Tyreologii Instytutu Endokrynologii UM w Łodzi
91-425 Łódź, ul. Sterlinga 5
tel. (042) 630-15-73, fax (042) 632-25-94


 16. Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
Katedra Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
woj. zachodniopomorskie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466-14-90, 466-14-91, fax (0-91) 466-14-92
mnarusze@sci.pam.szczecin.pl, mariajas@sci.pam.szczecin.pl
http://www.ptbnm.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Marek Naruszewicz


 17. Polskie Towarzystwo Badań nad Snem
Katedra i Klinika Psychiatryczna AM
woj. mazowieckie
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
tel. (0-22) 825-12-36, fax (0-22) 825-13-15
psychbio@amg.gda.pl
http://www.sen.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa
Klinika Ortolaryngologii Oddziału Stomatologii AM w Warszawie
Szpital Czerniakowski
00-735 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
tel. (022)841 05 05


 18. Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
woj. mazowieckie
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (0-22) 659-85-71, fax (0-22) 822-53-42
ptbun@nencki.gov.pl
http://www.ptbun.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki


 19. Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek
tel. (0-54) 283-39-45, fax (0-54) 283-39-15
balneo@logonet.com.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska


 20. Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowej
Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
woj. lubelskie
ul. Karmelicka 7
20-081 Lublin
tel. (0-81) 532-38-51, 532-10-61

 21. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego
woj. mazowieckie
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel./fax (022) 629-69-69
ptchprie@poczta.onet.pl
http://ptchprie.republika.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna


 22. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Klinika Otolaryngologii
Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (0-61) 867-12-33, 869-12-54, fax (0-61) 869-16-90
http://www.zjazdptcpc2002.nil.org.pl/ptcpc_main.html

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa


 23. Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
woj. łódzkie
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. (0-42) 271 21 36, fax (0-42) 271 13 58
klinikachirdziec@poczta.onet.pl
http://www.ptchd.prv.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski


 24. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Klinika Dermatologiczna AM
woj. mazowieckie
ul. Koszykowa 82a
02-008 Warszawa
tel. (022) 508 14 80, fax (022) 508 14 92
thhp://www.ptderm.pl/

Prezes: prof. dr hab. Wiesław Gliński


 25. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
woj. małopolskie
ul. Kopernika 15
31-501 Kraków
tel. (0-12) 424-83-31, 421-39-72, 421-97-86, fax 421-97-86
info@ptd.med.pl
http://www.cukrzyca.info.pl/ptd/zarzad/text/

Prezes: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki


 26. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej UM
woj. łódzkie
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. (0-42) 677-66-10, fax (0-42) 678-28-33
http://www.ptdl.pl/

Prezes: prof. dr hab. Marek Tomasz Paradowski
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel./fax (0-42) 63-93-650
paradowski@ptdl.pl


 27. Polskie Towarzystwo Dysleksji
woj. pomorskie
ul. Pomorska 68
80-835 Gdańsk
tel. (0-58) 551-05-31, 557 05 31 w. 333
ptd_gdansk@wp.pl
http://dysleksja.univ.gda.pl/

Przewodnicząca: mgr Renata Czabaj


 28. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
woj. mazowieckie
Wybrzeże L. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. 071/ 784-25-46, fax 071/ 327-09-57
ptendo@ptendo.org.pl
http://www.ptendo.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. Andrzej Milewicz


 29. Polskie Towarzystwo Endokrynologów Dziecięcych
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Instytut Pediatrii AM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. (0-61) 849-14-81, tel./fax (0-61) 848-02-91
korman@sk5.usoms.poznan.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Eugeniusz Korman


 30. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
woj. mazowieckie
ul. Wolska 37
01-201 Warszawa
tel. (0-22) 632-06-04, fax (0-22) 632-22-88
cholegra@cdit-aids.med.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Janusz Cianciara


 31. Polskie Towarzystwo Epileptologii
woj. mazowieckie
ul. Wiertnicza 122
02-952 Warszawa
tel. (0-22) 842-24-92, fax (0-22) 642-74-34
office@epilepsy.org.pl
http://www.epilepsy.org.pl

Prezes: doc. dr hab. med. Janusz Wendorff


 32. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
woj. mazowieckie
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel. (0-22) 831-15-42, fax (0-22) 831-15-42
zarzad@ptfarm.pl
http://www.ptfarm.pl/

Prezes: prof. dr hab. Janusz Pluta
Zakład Farmacji Stosowanej AM
ul. Szewska 38/39
50-139 Wrocław
tel. (0-71) 784-03-16


 33. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
woj. mazowieckie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./fax (0-22) 826-21-16
phawar@hotmail.com
http://pharmacology.slam.katowice.pl/

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
01-163 Warszawa, ul. Kozielska
tel. (0-22) 838 10 69, fax (0-22) 838 10 69


 34. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
Katedra Fizjologii CM UJ
woj. małopolskie
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
tel. (0-12) 421-10-06, fax (0-12) 421-15-78
http://ptf.ifzz.pl/

Prezes: prof. dr hab. Stanisław Konturek
Katedra Fizjologii CM UJ
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
mpkontur@cyf-kr.edu.pl


 35. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
SP ZOZ Zakład Rehabilitacji
woj. łódzkie
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 22-53-825, kom. 608-47-94, fax 215-62-68
biuro@fizjoterapia.ogr.pl
http://www.fizjoterapia.org.pl/

Prezes: Marek Kiljański


 36. Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
woj. mazowieckie
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (0-22) 431-21-47
ftpulmza@infomed.slam
http://towarzystwo.witaj.pl/

Prezes: dr hab. med. Jerzy Kozielski
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Ks. Koziołka 1, 41-803 Zabrze
tel. (032) 271-56-08-09, fax (032) 274-56-64
email: ftpulmza@infomed.slam.katowice.pl


 37. Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
Klinika i Katedra Gastroenterologii i Hepatologii AM
woj. wielkopolskie
ul. Przybyszewskiego 49
60-335 Poznań
tel. (061) 867 92 35, 869 16 86
http://www.gastrologia.pl/towarzystwa/

Prezes: prof. dr hab. Krzysztof Linge


 38. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
Klinika Gastroentreologii Śląskiej AM
woj. śląskie
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 252-77-80, fax (032) 252-31-19
kga@infomed.slam.katowice.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Nowak


 39. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
woj. mazowieckie
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 815-73-84, fax (022) 815-73-82
kontakt@ptghzd.org.pl
http://www.ptghzd.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Jerzy Ryżko


 40. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Zakład Gerantologii AM
woj. podlaskie
ul. Fabryczna 27
15-230 Białystok
tel./fax (085) 869 49 74
geronto@amb.edu.pl
http://www.borgis.pl/ptg/

Prezes: prof. dr hab. med. Barbara Bień


 41. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych AM
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. (0-52) 371-26-36, 371-16-00 w. 242, fax 372-59-71
ptgbyd@wp.pl
http://www.ptgbydgoszcz.prv.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Marek Spaczyński
Klinika Onkologii Ginekologicznej
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel./fax (061) 841-93-30


 42. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych - Centrum Onkologii
woj. mazowieckie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (0-22) 644-00-55, 648-44-70, fax (0-22) 648-44-71

Prezes: prof. dr hab. med. Jan Zieliński


 43. Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej
woj. lubelskie
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
tel./fax (0-81) 74-77-220
hemped@dsk.lublin.pl
http://www.onkologia.pl/

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk


 44. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Klinika Hematologii AM w Gdańsku
woj. pomorskie
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. (0-58) 349-22-30, fax 058 349-22-33
klhem@amg.gda.pl
http://www.pthit.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Hellman


 45. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii AM w Warszawie
woj. mazowieckie
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (022) 502-16-42, 502-16-46, 502-17-84, 502-17-83, fax (022) 502 2155
pthzjazd2005@rektorat.amwaw.edu.pl
http://www.medprakt.pl/pth/

Prezes: Piotr Małkowski


 46. Polskie Towarzystwo Higieniczne
woj. mazowieckie
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
tel. (0-22) 826-63-20, 828-59-71, fax (0-22) 826-71-47
jsobotka@pth.pl

Prezes: doc. dr med. Cezary Korczak


 47. Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
woj. łódzkie
ul. Św. Teresy 8
90-950 Łódź
tel. (0-42) 631-47-01, fax (0-42) 631-47-02
malgo@imp.lodz.pl
http://www.imp.lodz.pl/pthp/pthp.htm

 48. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
woj. mazowieckie
ul. Targowa 59/16
03-729 Warszawa
tel. (0-22) 818-65-99, 818-05-49, 670-48-16

 49. Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji
woj. mazowieckie
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
tel. (0-22) 849-78-51

 50. Polskie Towarzystwo Immunologiczne
Zakład Patofizjologii i Immunologii WAM
pl. Hallera 1
90-647 Łódź
tel./fax (0-42) 632-42-73
ptilodz@zskup.lodz.pl

 51. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Zakład Immunologii Nowotworów AMiKM, Wielkopolskie Centrum Onkologii
woj. wielkopolskie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. (0-61) 85-40-665, fax (061) 852-85-02
zarzad@immuno.pl
http://www.immuno.pl/

Prezes: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz


 52. Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź
tel. (0-42) 632-97-57, fax (0-42) 630-34-14
ekacki@ics.p.lodz.pl

 53. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
woj. mazowieckie
ul. Stawki 3a lok. 1
00-139 Warszawa
tel. (0-22) 887-18-56, fax 877-18-58
zarzad.glowny@ptkardio.pl
http://www.ptkardio.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
Klinika Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej
Instytut Gruźlicy
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. (22) 431-21-14, fax (22) 431-24-14
a.torbicki@igichp.edu.pl


 54. Polskie Towarzystwo Kriomedyczne
ul. Rzeźbiarska 4
51-629 Wrocław
tel. (0-71) 348-16-25, 348-30-18, fax (0-71) 348-25-27

 55. Polskie Towarzystwo Lekarskie
woj. mazowieckie
al. Ujazdowskie 24
00-478 Warszawa
tel. (0-22) 628-86-99, 627-29-88, fax (0-22) 628-86-99
ptl@interia.pl
http://www.ptl.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski


 56. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Powstańców Warszawy 5
85-861 Bydgoszcz
tel. (0-52) 378-36-57, fax (0-52) 378-40-59

Prezes: prof. dr hab. Lech Walasek


 57. Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
woj. pomorskie
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel. (0-58) 349-22-04, fax (0-58) 301-61-15
plass@amg.gda.pl
http://www.mednuk.amg.gda.pl/

Prezes: doc dr hab. Piotr Lass


 58. Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Rodzinnej
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
woj. lubelskie
ul. Jaczewskiego 2
20-950 Lublin
tel. (0-81) 747-78-62, 747-80-27, fax (081) 747-86-46
iwoznica@galen.imw.lublin.pl

 59. Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Instytut Ginekologii i Położnictwa
woj. wielkopolskie
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel. (0-61) 841-93-22, 841-94-05, tel./fax (0-61) 841-92-04
gbrebor@gpsk.am.poznan.pl
http://www.ptmp.pl/

Prezes: prof. Jan Wilczyński


 60. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
woj. łódzkie
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
90-950 Łódź
tel. (0-42) 631-46-66, 631-46-67, fax (0-42) 63-14-719
http://www.imp.lodz.pl/ptmp/wstep.htm

Prezes: prof. dr hab. Ryszard Andrzejak (e-mail: ryszard@chzaw.am.wroc.pl)


 61. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel./fax (0-61) 866-21-58, tel. (0-61) 869-91-81
ZMS@amp.edu.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Zygmunt Przybylski


 62. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
woj. lubelskie
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
tel./fax (081) 532-49-11
mchbt@eskulap.am.lublin.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Leszek Wdowiak


 63. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
woj. łódzkie
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
tel./fax (042) 639-32-15, 639-32-18
sekretariat@ptms.org.pl
http://www.ptms.org.pl/php/main.php

Prezes: dr hab. n. med. Anna Jegier
Profesor Uniwersytetu Medycznego Zakład Medycyny Sportowej UM w Łodzi


 64. Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
ul. Żeromskiego 113
90-153 Łódź
tel./fax (0-42) 637-04-42, 678-92-88

 65. Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy
Szpital Bielański, Klinika Endokrynologii CMKP
woj. mazowieckie
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel. (0-22) 834-31-31
klinendo@cmkp.edu.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Stefan Zgliczyński


 66. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
woj. mazowieckie
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. (0-22) 343-43-39 (sekretariat), 815-65-56, fax (0-22) 613-38-07
ptnt@ikard.pl
http://www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/zarzad/text/

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz


 67. Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych
woj. mazowieckie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
tel. (0-22) 843-83-15, 843-90 41 (61,81) wew. 1039, fax (0-22) 847-87-41
zcz_kzc@alpha.sggw.waw.pl

 68. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PAM
woj. zachodniopomorskie
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
tel. (0-91) 454 14 59, 431 62 42
annabk@inet.com.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska


 69. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Klinika Chorób Nerek AM
ul. Dębinki 4
80-211 Gdańsk
tel. (0-58) 349-25-05, fax (0-58) 346-11-86
bolo@amedec.amg.gda.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski


 70. Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej
Klinika Nefrologii Pediatrycznej AM
woj. dolnośląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52
Wrocław
tel. (071) 320-09-58, fax (071) 328-47-78
nefped@amwroc.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska


 71. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel. (0-61) 841-94-09, fax (0-61) 841-96-50
jszczapa@gpsk.am.poznan.pl
http://www.am.poznan.pl/neonatus/ptn/

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Szczapa


 72. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel. (0-42) 639-35-51, (0-42) 633-30-01

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Radek


 73. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
Klinika Neurologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego
woj. mazowieckie
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel./fax (0-22) 810-61-00, fax (0-22) 681-76-73
ptnk@wim.mil.pl
http://www.wim.mil.pl/ptnk/

Prezes: prof. dr hab. Jerzy Kotowicz


 74. Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Klinika Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
woj. śląskie
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032) 789-46-01, fax (032) 204-61-64
opala@slam.katowice.pl
http://www.neurologiapolska.pl/index_ptn.html

Prezes: dr hab. med. prof. ŚAM Grzegorz Opala


 75. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Klinika Neurologii i Epileptologii CZD
woj. mazowieckie
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. (0-22) 815-74-04, 815-74-47, fax (0-22) 815-74-02
ptnd@free.med.pl
http://free.med.pl/ptnd/

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak


 76. Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Katedra i Klinika Chorób Oczu
woj. kujawsko-pomorskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (0-52) 58-54-033
http://www.okulistyka.com.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Józef Kałużny


 77. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Centrum Onkologii
woj. małopolskie
ul. Gancarska 11
31-115 Kraków
tel. (0-12) 422-87-60, fax (0-12) 422-66-80
z5kulpa@cyf-kr.edu.pl
http://www.onkologia.krakow.pl/pto.html

Prezes: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss


 78. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Katedra i Oddz. Kliniczny Ortopedii Śl. AM - Szpital Wojewódzki Nr 5 im. Św. Barbary
woj. śląskie
pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 291-86-63, 291-82-19
http://www.ptoitr.pl/

Prezes: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk


 79. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
woj. mazowieckie
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
tel./fax (0-22) 826-82-36, tel. 625-29-45

Prezes: Halina Osińska
tel. kom. 609 362 832


 80. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Katedra i Klinika Otolaryngologii
woj. lubelskie
ul. K. Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel. (0-81) 742-55-18, 747-83-44, 747-57-10

 81. Polskie Towarzystwo Patogenezy i Terapii Otyłości
Katedra i Klinika Endokrynologii AM
woj. dolnośląskie
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. (0-71) 784-25-46, 320-96-03, fax (071) 328-23-49

Prezes: prof. dr hab. Andrzej Milewicz


 82. Polskie Towarzystwo Patologów
Katedra Patomorfologii CMUJ
woj. zachodniopomorskie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. (0-12) (091) 487-00-32, fax (091) 487-00-32
polpat@ams.edu.pl
http://www.pol-pat.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Wenancjusz Domagała


 83. Polskie Towarzystwo Pediatryczne
woj. łódzkie
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. (0-42) 617-29-29 (30,31), fax (0-42) 617-28-82
ptpzg@csk.am.lodz.pl
http://csk.am.lodz.pl/ptpzg/

Prezes: prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Klinika Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi


 84. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
woj. mazowieckie
Al. Reymonta 8/12
01-842 Warszawa
tel./fax (0-22) 663-63-45
zgptpiel@wp.pl
http://www.zgptpiel.waw.pl/

 85. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry
Instytut Jaskry i Chorób Oka
woj. mazowieckie
ul. Okrąg 1a
00-415 Warszawa
tel. (022) 622-65-09, tel./fax (022) 622-65-83
jaskra@jaskra.org
http://www.jaskra.org/ptpj.htm

Prezes: prof. dr hab. med Krystyna Czechowicz-Janicka


 86. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychoneurologiczny
woj. mazowieckie
ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. (0-22) 642-66-11, 642-40-87, fax (0-22) 642-53-75
http://www.psychiatria.org.pl/

Prezes: prof. Jacek Wciórka


 87. Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne
Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu
woj. dolnośląskie
ul. Pasteura 10
50-367 Wrocław
tel. 71 784 16 00, fax 71 784 16 02
http://www.ptpg.org.pl/

Prezes: prof. dr hab. Tadeusz Parnowski
e-mail: parnow@ipin.edu.pl


 88. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2
80-210 Gdańsk
tel. (0-58) 301-43-13, 0-58 349-15-73, tel. kom. 0604 720-058, 0602 622-581, fax (0-58) 349-15-76
ptpo@ptpo.org.pl
http://www.ptpo.org.pl/

Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko


 89. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Szpital Wojewódzki nr 2
Oddział Rehabilitacji
woj. mazowieckie
ul. Wierzejewskiego 12
05-511 Konstancin
tel./fax (0-22) 7119016
http://www.ptreh.home.pl/

Prezes: dr med. Marek Krasuski


 90. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Instytut Reumatologiczny
woj. mazowieckie
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel. (0-22) 844-87-57, 844-42-41, 844-66-33

Prezes: prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska


 91. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Wydział Rehabilitacji AWF
woj. mazowieckie
ul. Marymoncka 34, skr. poczt. 55
00-968 Warszawa
tel./fax (0-22) 834-06-36
vr@awf.edu.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Zbigniew Lew Starowicz


 92. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
woj. dolnośląskie
ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław
tel./fax (0-71) 792-40-99
http://www.pts.net.pl/indexgl.html

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Ziętek


 93. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
woj. mazowieckie
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
tel. (0-22) 630-72-15, fax (0-22) 630-72-20
biuro@ptsr.org.pl
http://ptsr.org.pl/

 94. Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa
Instytut Kardiologii
woj. mazowieckie
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
tel. (0-22) 815-25-46

 95. Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
90-950 Łódź
tel./fax (0-42) 631-45-02, 655-25-05, fax (0-42) 656-83-31
impx@imp.lodz.pl
http://www.imp.lodz.pl/nowy_pttox/

Przewodniczący: prof. dr hab. Konrad Rydzyński


 96. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
woj. mazowieckie
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. (0-22) 502-16-41, fax (0-22) 502-21-27

Prezes: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii AM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa


 97. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Wojewódzki Szpital Bródnowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej
woj. mazowieckie
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
tel. (0-22) 326-58-10, tel./fax (0-22) 326-59-91
usgptu@usgptu.waw.pl
http://www.usgptu.waw.pl/

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Nowicki


 98. Polskie Towarzystwo Urologiczne
woj. mazowieckie
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
tel. (0-22) 845-69-19, fax (0-22) 845-69-10
sekretariat@ptu.net.pl
http://www.pturol.org.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Andrzej Borówka
Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I Zespół Dydaktyki Urologicznej - Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie


 99. Polskie Towarzystwo Wakcynologii
woj. mazowieckie
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
listy@ptwakc.org.pl
http://ptwakc.org.pl/

Przewodniczący: prof. Jacek Wysocki
Adres do korespondencji:
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
ul. M. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. (061) 65 59 242


 100. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
woj. mazowieckie
ul. Oleandrów 4/10
00-629 Warszawa
tel. (0-22) 825-98-39, tel./fax (0-22) 825-70-50
twk@idn.org.pl
http://twk.idn.org.pl/

 101. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
woj. małopolskie
ul. M.C. Skłodowskiej 2
34-700 Rabka-Zdrój
tel. (018) 267-60-60 w. 331, fax 267-60-60 w. 349
poczta@ptwm.org.pl
http://www.ptwm.org.pl

 102. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
Instytut Mikrobiologii
woj. małopolskie
ul. Czysta 18
31-121 Kraków
tel. (0-12) 633-00-60, 633-60-33, fax 423-39-24
biuro@ptzs.org.pl
http://www.ptzs.org.pl/

Prezes: dr hab. med. Małgorzata Bulanda


 103. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
woj. mazowieckie
ul. Chmielna 10 a m. 21
00-020 Warszawa
tel./fax (0-22) 827-22-43, tel. (0-22) 828 26 73
tznbiuro@wa.home.pl
http://www.ptzn.org.pl/

Przewodniczący: prof. Józef Kocur


 104. Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. J. Nofera
ul. św. Teresy 8
90-950 Łódź
tel. (0-42) 63-14-846, 63-14-849
nosko@imp.lodz.pl

Prezes: prof. dr hab. med. Stanisław Tarkowski


 105. Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
Klinika Pediatrii, Centrum Zdrowia Dziecka
woj. mazowieckie
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
zywienie.kliniczne@gmail.com

Prezes Zarządu: prof. Janusz Książyk (j.ksiazyk@czd.pl)


 106. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Radiologiczne
woj. dolnośląskie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 68
50-369 Wrocław
tel. (0-71) 328-61-84, fax (0-71) 328-38-96
sekred@rad.am.wroc.pl

 107. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
woj. małopolskie
pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków
tel./fax (0-12) 422-56-74, tel. 421-51-17
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

 108. Stowarzyszenie dla Rozwoju Neurologii Województwa Bielskiego NEURON
ul. E. Plater 17
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 815-70-11

 109. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Kardiologicznej im. Doktora Lecha Ziółkowskiego
woj. mazowieckie
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
tel. (0-22) 658-46-43

Prezes: Ewa Wójcik-Ziółkowska


 110. Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich
woj. mazowieckie
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
tel. (0-22) 668-52-50, 608-65-60, fax (0-22) 668-55-32
jszymas@ampat.amu.edu.pl
http://snp.amu.edu.pl/

Prezes: prof. dr hab. Janusz Szymas


 111. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów
Medyczne Centrum Konsumenta
woj. mazowieckie
skr. poczt. 60
00-963 Warszawa
tel./fax (0-22) 841-31-78
stowarzyszenie@halat.com, centrum@halat.com
http://www.halat.pl/stowarzyszenie.html

Przewodniczący: dr Zbigniew M. Hałat


 112. Stowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia
Katedra i Zakład Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej
ul. H. Jordana 19
42-808 Zabrze
tel./fax (0-32) 272-28-47, tel. 272-49-15
swpz@op.pl
http://www.swpz.republika.pl/

Prezes: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski


 113. Towarzystwo Chirurgów Polskich
woj. mazowieckie
ul. Nowiniarska 1 m. 28
00-235 Warszawa
tel./fax (0-22) 635-45-31, 831-75-24
http://tchp.org.pl/

Prezes: prof. Wojciech Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. (071) 3270202
e-mail: witkiewicz@wssk.wroc.pl


 114. Towarzystwo Internistów Polskich
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚAM
woj. śląskie
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. (0-32) 202 40 25 w. 1290
http://tip.org.pl/

Prezes: Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz
ekucharz@slam.katowice.pl


 115. Towarzystwo Terapii Monitorowanej
Zakład Farmakologii Klinicznej IMW WAM
woj. łódzkie
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. (0-42) 651-10-59, 651-62-43, fax 651-10-59
ttm@ttm.org.pl
http://www.ttm.org.pl/

Prezes: prof. Julita Chojnowska-Jezierska


 116. Warszawskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Fizykalnej
CSK AM, Zakład Rehabilitacji
woj. mazowieckie
ul. Banacha 1 a
02-097 Warszawa
tel. (0-22) 823-64-11 wew. 347, 563

 117. Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych
woj. mazowieckie
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
tel. (0-22) 826-63-20, fax (0-22) 826-82-36


Uwaga! Kopiowanie informacji zawartych w serwisie Bazy MP możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Sposób linkowania serwisu należy uzgodnić w dziale internetowym Wydawnictwa.

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna