Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Idiopatyczne włóknienie płuc to nadal jedna z najgorzej rokujących chorób układu oddechowego. Po latach bezskutecznych prób leczenia IPF za pomocą leków immunosupresyjnych pojawienie się nowych leków – pirfenidonu i nintedanibu – przyniosło nadzieję na odmianę sytuacji. Nie ustają jednak wysiłki na rzecz opracowania nowych metod leczenia. Jednym z kierunków badań są próby przeszczepiania pneumocytów.

Przedstawione w niniejszym artykule wytyczne British Thoracic Society i Intensive Care Society są przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i techników pracujących na oddziałach pomocy doraźnej, oddziałach chorób płuc i oddziałach intensywnej terapii (OIT), opiekujących się chorymi wymagającymi wspomagania wentylacji. W 1. części omówione zostały zalecenia.

Incruse Ellipta (umeclidinium), figuruje już na liście leków dostępnych nieodpłatnie dla osób po 75 roku życia. Sprawdź informacje o leku i zapoznaj się z możliwościami bezpłatnego leczenia dla Twoich pacjentów1.

Ref.: 1. Ob. Min. Zdrowia z dnia 28/12/16r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z załącznikiem z dnia 01/01/17r. Więcej na stronie www.mz.gov.pl.
PL/INC/0080/16 Data przygotowania: 12/2016

REKLAMA