1 listopada 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Choroba zakrzepowo-zatorowa - serwis dla lekarzy - Medycyna Praktyczna
medycyna praktyczna dla lekarzy
 

Czy pacjentowi ze sztuczną zastawką serca, u którego planuje się ekstrakcję zęba, można przepisać enoksaparynę za odpłatnością ryczałtową?

25.11.2013

Pytania nadesłane do redakcji

Czy pacjentowi ze sztuczną zastawką serca, u którego planuje się ekstrakcję zęba i w związku z tym zamianę na czas zabiegu VKA na enoksaparynę (lub inną heparynę drobnocząsteczkową), można przepisać enoksaparynę za odpłatnością ryczałtową?

Odpowiedź

dr med. Marzena Frołow
II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM
Klinika Alergii i Immunologii oraz Angiologii i Kardiologii

Szczegółowe postępowanie u chorych poddawanych ekstrakcji zębów w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego omówiono w materiale filmowym „Ekstrakcja zębów u chorego leczonego doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi” oraz w artykule „Leczenie przeciwzakrzepowe a zabiegi stomatologiczne”.

W świetle obecnie obowiązującej Charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień 1.03.2013 r. preparaty heparyny drobnocząsteczkowej mogą być stosowane m.in. w przypadku chorób wymagających przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA; z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) oraz u osób, u których leczenie VKA daje niezadowalające wyniki, ponieważ stwierdza się:

  • powikłania (lub istnieje duże ryzyko wystąpienia powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA,
  • częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR,
  • obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR,
  • nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA.

Ponadto zgodnie z nowymi wskazaniami w obwieszczeniu Ministra Zdrowia na dzień 1.03.2013 r. refundacji podlega terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego przerwania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne. Na podstawie powyższych przepisów można uznać, że leczenie przeciwzakrzepowe przed ekstrakcją zębów za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej jest refundowane.

Komentarze: Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Zaloguj

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie postępowania w chorobie zakrzepowo-zatorowej? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Wytyczne