Postępowanie przed- i okołooperacyjne u chorych przyjmujących DOAC

15.02.2022
Za zgodą prof. Jamesa Douketisa
Division of Hematology and Thromboembolism, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Kanada