Postępowanie przed- i okołooperacyjne u chorych przyjmujących DOAC

15.02.2022
Za zgodą prof. Jamesa Douketisa
Division of Hematology and Thromboembolism, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Kanada

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zaćma
  • Nowotwór
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Nowotwór złośliwy a ciąża