mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Bezobjawowe zastawkowe zwężenie ujścia aorty - prospektywna ocena wskaźników klinicznego przebiegu choroby

01.01.1997
Prospective study of asymptomatic valvular aortic stenosis. Clinical, echocardiographic and exercise predictors of outcome
C.M. Otto, I.G. Burwash, M.E. Legget, B.I. Munt, M. Fuijoka, N.L. Healy, C.D. Kraft, C.Y. Miyake-Hull, R.G. Schwaegler
Circulation, 1997; 95: 2262-2270

Wybrane treści dla pacjenta
  • Echokardiografia serca (echo serca)
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
  • Próba wysiłkowa
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
O tym się mówi