mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Podstawy evidence based medicine (EBM), czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami

31.01.2005
dr med. Jacek Mrukowicz
Dyrektor Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine w Krakowie

O tym się mówi