Miejscowa terapia lekami biologicznymi w dermatologii

18.03.2022
Omówienie artykułu: Intralesional biologics for inflammatory dermatoses: A systematic review.
Seivright J.R., Villa N.M. i wsp.
Dermatol. Ther. 2022 Feb;35(2):e15234.

Opracowała: Karina Polak

Leczenie biologiczne zajmuje ważne miejsce w terapii wielu chorób skóry, m.in. łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku odwróconego. Większość preparatów stosowana jest w formie leczenia systemowego, co niesie ze sobą ryzyko działań niepożądanych (m.in. zwiększone ryzyko infekcji). Aby uniknąć skutków ubocznych leków podawanych ogólnie, podjęto próby zastosowania wybranych preparatów w formie miejscowych iniekcji. Celem autorów przeglądu systematycznego była ocena skuteczności miejscowej terapii wybranymi lekami biologicznymi w leczeniu nienowotworowych chorób skóry.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed i Embase, obejmujące artykuły opublikowane w latach 2000–2020. Spośród 1013 wyników wyszukiwania do przeglądu włączono 19 badań, obejmujących łącznie 172 pacjentów. Publikacje dotyczyły miejscowego wykorzystania infliksymabu (7), rytuksymabu (5), adalimumabu (4), enaterceptu (2) oraz biosymilaru rytuksymabu (1).

Grupa chorób* Choroba Lek (ilość doniesień) Efekt terapeutyczny (lek)
choroby ziarniniakowe i inne skórna postać sarkoidozy infliksymab (1) brak
ziarniniak eozynofilowy rytuksymab (1) ustąpienie 2/3 zmian, zmniejszenie wymiaru pozostałego ogniska
obumieranie tłuszczowate etanercept (1), infliksymab (1) całkowita remisja (etanercept); ustąpienie 2/3 zmian, zmniejszenie wymiaru pozostałego ogniska (infliksymab)
piodermia zgorzelinowa infliksymab (1) brak
choroba leśniowskiego i crohna (zmiany w rejonie odbytu) infliksymab (4), adalimumab (2) całkowite (55/87) lub częściowe (22/87) ustąpienie zmian, brak efektu (10/87, infliksymab); całkowite (14/28) lub częściowe (14/28) ustąpienie zmian (adalimumab)
dermatozy zapalne pęcherzyca zwykła rytuksymab (3) biosymilar rytuksymabu (1) częściowe lub całkowite ustąpienie zmian w obrębie skóry i śluzówek (rytuksymab); całkowite (2/11) lub częściowe (7/11) ustąpienie zmian, brak efektu (2/11 - biosymilar rytuksymabu)
liszaj twardzinowy i zanikowy adalimumab (2), częściowe lub całkowite ustąpienie zmian
pozostałe choroby skóry pseudochłoniak skóry rytuksymab (1) częściowe ustąpienie zmiany
keloid etanercept (1) brak efektu w zakresie wielkości zmiany; redukcja świądu
*Klasyfikacja została oparta na podziale zastosowanym przez autorów przeglądu
strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.