Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu choroby Haileya i Haileya

25.04.2022
Omówienie artykułu: Botulinum toxin in treating Hailey-Hailey disease: A systematic review.
Zhang H., Tang K., Wang Y. i wsp.
J. Cosmet. Dermatol. 2021; 20(5): 1396–1402. doi: 10.1111/jocd.13963. Epub 2021 Feb 5.

Opracowała: lek. Karina Polak

Choroba Haileya i Haileya jest dziedziczona autosomalnie dominująco, związaną z mutacjami genu ATP2C1 zlokalizowanego na chromosomie 3q21-q24, odpowiadającym za homeostazę wapnia. Klinicznie manifestuje się zmianami rumieniowo-pęcherzowymi, nadżerkami w rejonie fałdów skóry (pachy, pachwiny, boczne części szyi). Wśród metod leczenia wymienia się m.in. stosowanie miejscowych glikokortykosteroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, dermabrazję, laseroterapię. Zastosowanie toksyny botulinowej powoduje przejściowe, odwracalne zaburzenie neuroprzekaźnictwa w obrębie synaps cholinergicznych, co wykorzystywane jest m.in. w leczeniu nadpotliwości. Celem autorów przeglądu systematycznego była ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu choroby Haileya i Haileya.

W tym celu przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science, obejmujące artykuły opublikowane przed 8 sierpnia 2020 r. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia do przeglądu włączono 25 artykułów spośród 135 wyników wyszukiwania, obejmujących łącznie 38 pacjentów.

We wszystkich przypadkach stosowano (w formie wielokrotnej iniekcji podczas jednego zabiegu) toksynę botulinową typu A. Miejsca podawania dotyczyły dołów pachowych, fałdów piersiowych, pachwin, rejonu narządów płciowych, rejonu okołoodbytniczego. Dawki oraz rozcieńczenie toksyny różniły się w zależności od badania i ostrzykiwanego obszaru (80–500 IU). Brak odpowiedzi na leczenie odnotowano w przypadku jednego pacjenta; u 23 chorych zaobserwowano całkowitą lub prawie całkowitą remisję zmian, w przypadku pozostałych chorych – remisję częściową. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych stosowanej terapii; efekt utrzymywał się od 1 do 12 miesięcy.

Wnioski

  • Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w formie iniekcji w rejonie zmienionego chorobowo obszaru może stanowić skuteczną metodą leczenia choroby Haileya i Haileya.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.