Ocena morfologiczna elektrokardiogramu (cz. 4)

18.07.2014
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Diagnostyka zawału serca
  • Elektrokardiografia (EKG)