Zespoły osierdziowe. Ostre zapalenie osierdzia – cz. 1. Rozpoznanie ostrego zapalenie osierdzia

03.11.2021
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice